Vil flertalsgruppen lukke skytteforeningernes faciliteter når den nye hal åbner?
En af Enhedslistens vigtigste aftryk på budgetforliget, var at der blev afsat 1,2 millioner til færdiggørelse af skydebaner i den nye Stevnshal. Be [...]
Ny forening på Stevns
Stevns: Der har gennem noget tid været en debat om skydeanlæg på Stevns, i forbindelse med at den eksisterende skydebane i den gamle Stevnshal nedl [...]
Replik til Lars Hørup Hansen
Der er meget stor forskel på, hvad det kræver af materiale og inventar for de forskellige foreninger. Her er skydning en udgiftstung sport, hvorfor [...]
Svar til Skytterne
Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at I mener, processen er gået i stå. Tilbage i december måned mødtes Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeud [...]