En god ældrepleje er sindssygt vigtig
– Jeg anerkender den store, frivillige indsats, som udføres mange steder på Stevns. Men vi er nødt til at diskutere, hvordan vi får genetable [...]
Fra borgmester til børnenes formand
Anette Mortensen (V) ser mange udfordringer, der skal tages hånd om i sit nye virke som udvalgsformand for Børn-, Unge- og Læringsudvalget i Stevns [...]
Ny formand vil styrke kulturen
– Jeg vil godt sende et signal om, at kulturen skal have lidt større opmærksomhed. Det skylder vi de mange dygtige aktører på Stevns, der løf [...]