Stevns fortsætter med at vie udenlandske par i coronatiden
Siden nytår er 79 udenlandske par blevet viet på Stevns trods de skærpede indrejseregler. Det er ikke kommunens opgave at agere grænsepoliti, under [...]
Svar til Mogens Nielsen
Lille Heddinge/Højerup menighedsråd har 27. februar 2020 afholdt ekstraordinært menighedsrådsmøde. På mødet blev det opklaret, at man i de sidste 3 [...]
Når det kristne budskab på Stevns bliver konverteret til simpelt bogholderi
Dette måtte min datter og svigersøn sande, da de ville lave en aftale om at blive viet i Højerup Kirke. Præsten sagde ja til at vie parret, men at  [...]