(Last Updated On: 31. juli 2017)

Cykleparkeringen er retableret i to rækker over for Strandparksvej. Af huller og hjulspor fremgår tydeligt, hvor tæt bilerne kører på rækværket. (Foto: Georg Vad-Nielsen)

I 25 år havde Strøby Egede Borger- og Grundejerforening opsat og vedligeholdt hegnet på det kommunale strandareal ved badestranden over for Strandparksvej ud mod Stevnsvej. Hegnet var opsat i to rækker med gennemgange ud til Stevnsvej, så der opstod en sikker børnecykelparkering på græsarealet.

På gode badedage stod der tit 35 til 40 cykler på græsarealet, og i skyggen under træerne 5 til 6 barnevogne.

Forud for den konstruktion blev cyklerne henstillet i 3 til 4 rækker langt ud på Stevnsvej med stor fare for påkørsel.

I 2014 fjernede kommunens forvaltning uden begrundelse den sikre cykelparkering i forbindelse med opsætning af nyt hegn.

Et par dårlige badesomre har bevirket, at presset på strandarealet ikke har været ret stort, og nogen har måske holdt hånden over børnene?

På et møde med diverse udvalgsformænd og forvaltningens afdelingschef blev det besluttet at reetablere cykelparkeringen. Og det er pænt udført af materielgården.

På den hidtil bedste badesøndag i år stod der 15 cykler pænt placeret inde på græsset. Badevejret lader også i år vente lidt på sig, men det er altså ikke kommunens skyld.

Tak til Anette og Birgitte fra Teknik- og Miljø, Stevns kommune, for deres omsorg for børnene.

Georg Vad-Nielsen
Formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

 

Skriv en kommentar