(Last Updated On: 9. maj 2022)

Opskriften på mere værdighed består i at kunne skelne mellem, hvad der kræver systemiske organiserede ændringer, og hvad der kan ordnes med lokal indsigt. I min optik handler god ældrepleje ikke alene om, at opgaverne løses, men i høj grad om, hvordan det gøres.

Der er ingen tvivl om, at politikerne på Stevns ønsker mere service for vore ældre medborgere på plejehjemmene. Spørgsmålet er hvordan. Ingen ældre bliver visiteret til en plads, før det er absolut nødvendigt. Hvilket også betyder, ingen, oplever at leve deres sidste tid, på plejehjemmene på Stevns i længere perioder. Man kan vel kun tale om kortere tider. Derfor, også, burde kommunalbestyrelsen samlet gøre alt for, at de gamle på plejehjemmene fik en behagelig og værdig afslutning på deres jordiske liv.

Derfor er det også trist at læse Stevnsbladet 20 april. ”Byggeri af nyt plejecenter på pause”. Et nyt plejehjem, ikke plejecenter, hvor der var muligheder for at lave frisklavet mad. Muligheden for at bygge boliger, der er optimeret til at opfylde de krav der forventes i dag, og den nærmeste fremtid. Den er nu lagt i skuffen, måske en årerække.

Sådan behøver det ikke være. Kommunalbestyrelsen burde med borgmesteren i spidsen, tage emnet ”Friplejehjem” op til debat. Nu. Ældre over 80 år, er stærkt stigende, med bekymringen om adgangen til moderne plejehjem og hjemmehjælp. Ikke mange kommuner kan klare opgaven, der skriger på nytænkning og planer for løsninger. Ønsker gør det ikke alene, med forventningen om staten hjælper. Det må siges at være naivt.

PFA landets største pensionsselskab investerer nu 10 mia. i plejehjem, men også AP pension og Pension Danmark er på banen. Hvilket giver optimale garantier. Stevns Kommune burde tage til sig. Ældresagen roser og anbefaler tanken.

Den gammeldags tankegang med frygten for A og B hold, hvor selv klippekortet blev taget fra de ældre, må tages af bordet. Med mindre Stevns kommune ønsker laveste fællesnævner gældende. Tak for ingenting. Vi er alle forskellige, og bør derfor have muligheden for at leve livet forskelligt.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar