(Last Updated On: 13. april 2021)

Jeg vil starte med to citater fra ”Årsrapport, uanmeldte tilsyn 2020, hjemmeplejen og plejecentrene – citat: ”Grundlæggende er kvaliteten i orden” og ”Borgere udviser høj tilfredshed med livet på plejecentrene og med medarbejdernes indsats”. I rapporten nævnes også områder, hvor der er plads til forbedringer, og dem er vi i gang med – den fulde rapport kan læses på SSU dagsorden den 6/1-21.

På Stevns har vi altså ikke historier, som dem Bjarne vælger at beskrive i sit læserbrev, og jeg synes, det er ærgerligt, at vores ældrepleje skal omtales i en sådan sammenhæng.

I forhold til vores udfordringer med manglende styring på området, handler det ikke om den pleje, der leveres til borgerne, men mest om den måde hvorpå der tildeles økonomi til området.

Når vi politisk modtager budgetmaterialet, indeholder det en række forudsætninger, der er baseret på kendt viden og bedste forudsigelse af fremtiden. F.eks. hvor mange ældre har behov for pleje og hvor meget? Måden hvorpå dette og en lang række andre ting er beregnet, har ikke været tilpasset og justeret tilstrækkeligt i årevis. Resultatet er, at virkeligheden er løbet fra modellerne. Det har taget tid at nå hertil, hvor vi både har afdækket og nu iværksat en plan for, hvordan vi sikrer en bedre styring fremover.

Jeg vil gerne takke hele Kommunalbestyrelsen for at bakke op om dette vigtige arbejde. Et arbejde der sikrer en bedre styring og drift af området i fremtiden. Med denne genopretning er vi nu nået dertil, hvor det bliver meget mere gennemskueligt, hvad forskellige politiske prioriteringer vil betyde for området.

I Socialdemokratiet ønsker vi, at vores ældrepleje prioriteres højere end i dag. Vi vil arbejde for, at der føres flere ressourcer til området. I forbindelse med udvikling af området har jeg i dag et godt samarbejde med både Ældreråd, Handicapråd og medarbejdere og når det lykkes at føre flere ressourcer til området, vil det være naturligt, alle parter er i dialog om udmøntningen.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam
Formand Social og Sundhedsudvalget og Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar