(Last Updated On: 12. oktober 2020)

Kritikken mod plejehjem og demensramte hagler ned over mange kommuner,
men på Stevns modtager personalet ros og anerkendelse

Tilfredse pårørende til dement beboer på Hotherhaven har givet en takkekage til personalet, som her er fra venstre: Tine Kleiter, Bente Koch, Pia Hansen og Linda Dahl. (Foto: Klaus Slavensky)

Af Klaus Slavensky

Sundhed: ”Stevns må have landets bedste plejesektor”, sådan lyder udsagnet fra en pårørende til en dement ægtefælle, som bor på Stevns Kommunes plejecenter Hotherhavens enhed for beboere med demens.

Fulgte forløbet tæt

Det nationale Videnscenter for Demens opgjorde i 2018, at der blandt Danmarks 1.468.742 ældre over 60+ er 89.985 som har demens.
På Sjælland er der 14.298 ældre 60+ som lider af demens, og en af dem er Karl Peter på Stevns.
Han fik diagnosen sen debut af Alzheimers for fire år siden, og boede hjemme indtil august i år, hvor han flyttede til plejecenter Hotherhaven i Hårlev.
– Stevns Kommunes team af demens-koordinatorer har fulgt vores far siden diagnosen. Den fasttilknyttede koordinator har været helt usædvanlig, og hun har været der i hele forløbet med jævnlige besøg, fortæller den ene af den dementes tre børn.
– De skal have en helt speciel ros, for de har været årsagen til at faciliterer, at han i dag er på Hotherhaven, og det er både han og vores familie meget glade for, lyder det fra sønnen.

Behandles som en person

Den ene søn var i sidste uge, sammen med sin mor, på besøg i demensenheden i Hårlev for at takke plejepersonalet, og de medbragte en gigantisk kage fra Karise-bageren, som en symbolsk anerkendelse af personalets store hjælp og støtte.
– Det er kommunens bistand, som har løftet denne tragiske skæbne, så vi kan leve med det. Det har været helt op i de øverste led, og deres sagsbehandling og prioriteter er udover hvad vi kunne forvente, siger hustruen til den demente mand.
— Vi er blevet modtaget ualmindelig godt. Vores far betragtes ikke bare et nummer i rækken. Han behandles som en person. Personalet justerer og plejer efter hans behov, og den gives med faglighed og omsorg i store mængder, kommer det med eftertryk fra sønnen.
– Personalet har været eventyrligt, fantastisk søde og omsorgsfulde. Det er vores oplevelse, også over for os, tilføjer hans mor.

Trygge ved Hotherhaven

Mor og søn kan næsten ikke finde ord for den taknemmelighed de øser over plejepersonalet.
Men de fremhæver, at imødekommenhed, overholdelse af aftaler, at der er tid til at forklare de pårørende alt i detaljer, har givet et fint samarbejde og lettet på sorgen.
– Det har hjulpet os gennem en svær tid. Der er blevet afsat flere ressourcer end man kunne forvente. Stevns Kommune har prioriteret støtten; der er ingen smalle steder, konstaterer sønnen.
– Vi har ikke en finger at sætte. Min mand var også selv glad for den hjælp vi har fået under det lange sygdomsforløb. Det skal kommunen have tak for. Vi føler os meget trygge ved at han nu bor på Hotherhaven, lyder det stille fra den kvinde, som har mistet sin ægtefælle til den uhelbredelige Alzheimers sygdom.

 

For at beskytte den demensramte beboer har redaktionen benyttet et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med både Alzheimer-patienten og dennes familie.

Skriv en kommentar