(Last Updated On: 13. december 2019)

Det hele var der, da Brohøj Botilbud og Psykiatricenter blev indviet tirsdag eftermiddag

Gæsterne var en god blanding af beboere, deres pårørende, naboer fra Magleby og Klippinge, medarbejdere, politikere og samarbejdspartnere. Midt i billedet ses centerchef for Sundhed og Omsorg, Dorthe Holmboe. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Klippinge: De første beboere er allerede flyttet ind på Brohøj Botilbud og Psykiatricenter, der ligger på Brohøj 27. Her har medarbejdere og ledelsen den seneste tid haft travlt med at gøre klar til den officielle indvielse, der fandt sted tirsdag eftermiddag.

Stevns kommune ansøgte i april 2018 ’Socialtilsyn Øst’ om tilladelse til at etablere botilbud på Brohøj, der oprindeligt blev bygget som plejecenter i 1992, med åbning det følgende år.

I marts 2019 blev ansøgningen godkendt, og siden har der været stor aktivitet med bl.a. ombygning og indretning. Senest er der blevet købt og samlet møbler fra IKEA, hængt kunst på væggene, indrettet hyggelige fællesområder, kørt papkasser væk i trailer – og blot seks minutter før indvielsesarrangementet fik elektrikeren sat lys til de sidste lamper.

Der lød da også en stor tak til medarbejderne for deres store hjælp og fleksibilitet fra centerchef for Sundhed og Omsorg, Dorthe Holmboe, som indledte festlighederne med at byde velkommen.

Fremsynethed

Herefter fik formanden for Social og Sundhedsudvalget (SSU), Henning Urban Dam Nielsen (S), ordet, og han takkede de tidligere medlemmer af udvalget, som traf beslutning om at omdanne Brohøj til et botilbud og psykiatricenter.

– Det var en fremsynet beslutning, som vi i det nuværende politiske udvalg, sammen med forvaltning og medarbejdere, har kunnet arbejde videre med. Jeg mener, at det er vigtig at have et botilbud i Stevns kommune, fordi det giver de borgere, der har behov for at bo et sted, hvor der gives vejledning, støtte og omsorg i hverdagen, en mulighed for at blive boende på Stevns. Det er vigtigt, fordi det betyder, at man kan blive i nærheden af sin familie, sine venner og det nærmiljø, man kender. Alt sammen ting, der er vigtige for os alle sammen, og særligt vigtige, når man har udfordringer i livet, sagde udvalgsformanden.

Henning Urban Dam Nielsen fremhævede også den store opgave, der ligger i arbejdet med borgernes mentale helbred, som han mener at mange skal tage et medansvar for at løfte, både staten, regionen, kommunen og som medborger.

Kraftcenter for mental sundhed

Dernæst beskrev han ambitionen for Brohøj, som han håber vil blive et centralt kraftcenter med stor viden om mental sundhed, psykiske sygdomme, det forebyggende arbejde samt behandling indenfor området.

– Personligt har jeg en ambition om, at personalet og den faglige viden, der opbygges på Brohøj, skal ud og gøre en forskel i alle dele af kommunen. Jeg har også et stort ønske om, at vores mentale helbred og psykiske sygdomme får den samme opmærksomhed og tilsvarende økonomiske muligheder, som for eksempel kræftbehandling og andre somatiske sygdomme får. Det skal være helt naturligt at tale om mental sundhed og psykiske sygdomme – og hjælpen skal være hurtig og tilgængelig, sagde han.

Hilser altid på hinanden

Ved indvielsen var beboere, deres pårørende, personale, politikere, samarbejdspartnere og naboerne i Klippinge og Magleby inviteret, og efter taler og snoreklip var der rundvisning på fællesarealerne.

Personalet viste fællesområderne frem, som er blevet smagfuldt indrettet med mange gode kroge med forskellige stemninger og belysning. Her kan beboerne deltage i de daglige aktiviteter, eller de kan vælge at trække sig tilbage i deres egne lejligheder, der alle er med udgang til haven. Der er i alt 26 boliger på Brohøj.

At naboerne også var inviteret med skyldes et ønske om at vise borgerne i Klippinge og Magleby, hvad Brohøj Botilbud og Psykiatricenter er, og hvem der bor her.
Den mulighed havde Inger Nøddekær fra i Klippinge valgt at gøre brug af.

– Jeg møder beboerne dagligt på mine gåture i byen, og vi hilser altid på hinanden. Det er hyggeligt, synes jeg, og så har jeg på fornemmelsen, at de bliver glade for at blive genkendt, sagde Inger Nøddekær, der efter rundvisningen gik med de andre gæster tilbage til det store opholdsrum. Her blev der serveret lidt godt til ganen, mens ’De Halv Gamle’ spillede festlig musik.
rmh

Skriv en kommentar