(Last Updated On: 14. april 2020)

På Enhedslistens generalforsamling gjorde Sejer Folke status over partites indsats i Kommunalbestyrelsens arbejde.

Sejer Folke gjorde status på Enhedslistens generalforsamling, der blev afholdt i marts, inden corona-krise og forsamlingsforbud. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Sejer Folke har været medlem af Kommunalbestyrelsen i knap to år efter, at han indtrådte som suppleant for Gitte Christensen. I år var det ham, der aflagde beretning på Enhedslistens generalforsamling på Jan Jespersens og egne vegne.

– Hos os tager bestyrelsen de politiske beslutninger, mens politikerne repræsenterer disse beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I andre partier er politikken forbeholdt kommunalbestyrelsesmedlemmerne, mens bestyrelsen tager sig af det organisatoriske, sagde han.

Netop denne forskel ser Sejer Folke som en understregning af, at Enhedslistens opgave er at repræsentere de folkelige bevægelser.

– Der har været nogle byrådsmøder, som har brændt sig ind i min bevidsthed. Det er de møder, hvor der har været protesterende på tilhørerrækkerne. Hvor vi i salen har kunnet støtte en bevægelse eller protester uden for salen. Det er der, hvor det har en betydning, at vi er tilstede i byrådssalen, sagde han.

Privatisering af rengøring

Som eksempel nævnte han sagen, da det kommunale rengøringskorps blev privatiseret. Rengøringspersonalet sad på tilhørerrækkerne og hørte, at flertalsgruppen ville spare 2,8 millioner kroner ved at udlicitere rengøringen til et privat firma.

– Vi fik det ikke taget af bordet, men vi kunne i det mindste være en stemme, der gav rengøringskonerne ret i, at pengene kun kan komme ved at løbe hurtigere, og at det åbenbart er de lavest betalte, der skal løse kommunens problemer, sagde Sejer Folke.

Samme følelse af politisk berettigelse følte Sejer Folke på Kommunalbestyrelsens møde i Strøbyhallen.

– Her var der fakkeltog mod byggeri på Ådals Mark og en spørgetid, som trak fronterne klart op, sagde han.

Men der er også en række sager, hvor Enhedslisten har stemt sammen med flertalsgruppen – f.eks. godkendelse af byggeri af almene boliger i Store Heddinge.

Udsatteråd og vindmøller

Andre sager, hvor Enhedslisten ifølge Sejer Folke har spillet en afgørende rolle, er vedtagelsen af Udsatterådet og sagen om havvindmøllerne på Aflandshage, hvor partiet tager sin del af æren for, at borgmester Anette Mortensen (V) gik fra en negativ indstilling til at stemme for en positiv udtalelse.

Til gengæld kom Enhedslisten ikke igennem med flere andre mærkesager, bl.a. modstanden mod håndtryksceremonien, fastholdelse af, at natbussen (linje 99N) fortsat skal køre omkring Karise, bevarelse af vinterbuskort til børn i udskolingen, og modstanden mod at øge antallet af dage for udlejning af boliger fra 70 til 100 dage om året.

Endelig omtalte Sejer Folke budgetforhandlingerne, hvor Enhedslisten fremlagde sit eget forslag – herunder at hæve kommuneskatten så meget, som Indenrigsministeriet havde givet lov til.

– Flertalsgruppen var så fuldstændig sikre på, at udligningsreformen ville give os et flercifret millionbeløb, sagde han med henvisning til regeringens udspil, der i stedet sender en ekstra regning på knap syv millioner kroner om året til Stevns.
hfi

Skriv en kommentar