(Last Updated On: 16. februar 2017)

Stevns: For år tilbage stod der en udendørs talerstol i sten på Kystvejen i den lille skov. Skoven ligger i den østlige del af det åbne stykke, der kaldes Lunden.

Talerstolen skal have være bekostet af gårdejer P. J. Hansen på Lenshøj, og der blev holdt taler i anledning af genforeningen; således skal pastor Dalsager fra Store Heddinge have talt til tilhørere, der sad på skrænterne.

Talerstolen omtales i en skrivelse fra Overfredningsnævnet til Vallø kommune i 1990, hvor Overfredningsnævnet giver tilladelse til, at talerstolen flyttes ud på det åbne stykke.

En lokal historiker efterlyser oplysninger om talerstolens historie, herunder hvilke arrangementer, der har været afholdt, hvilke talere, billeder og tegninger af talerstolen og fra arrangementerne, samt ikke mindst oplysninger om, hvor talerstolen er blevet af.

Har du oplysninger om talerstolen, kan de sendes til Stevnsbladets redaktion på redaktionen@stevnsbladet.dk.
rmh

 

Skriv en kommentar