(Last Updated On: 1. juni 2021)

Tanja Larsson arbejder for et flertal på Christiansborg for ny undersøgelse om nordlig statsvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Infrastruktur: Debatten om en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet har eksisteret i lige så mange årtier som forslaget er gammelt, og i sidste måned udsendte Vejdirektoratet en længe ventet VVM-undersøgelse om to sydlige vejforbindelse, som straks blev forkastet af det politiske flertal på Stevns.

S bakker op

Nu lyder den politiske melding: Vi vil have en mere nordlig forbindelse, men det kræver så en ny VVM-undersøgelse, og det forekommer realistisk, er folketingsmedlem Tanja Larssons (S) vurdering.

– Der er ingen modstand fra Socialdemokratiet mod en nordlig forbindelse. Hverken fra regeringen eller fra Transportministeriet. Jeg har fået flere henvendelser fra borgere og partier på Stevns og i Faxe, og jeg arbejder derfor for at et flertal bakker op, siger Tanja Larsson til Stevnsbladet.

»Der er skabt en åbning«

Den 25. maj behandlede Køge Byråd et forslag fra Stevns Kommune om et fælles høringssvar til Vejdirektoratet, og den 27. maj besluttede kommunalbestyrelsen på Stevns, at acceptere Køges rettelser, så de to kommuner nu kan sende en fællesudtalelse.

– Det er det allerbedste at Stevns og Køge er enige om en fælles udtalelse, som kan indgå i de igangværende infrastrukturforhandlinger. Så er jeg sikker på, at ministeren kan afsætte penge til en ny undersøgelse, men det kræver et flertal i Folketinget, så f.eks. må Venstre og Konservative tale med deres bagland. Men nu er der skabt en åbning, siger Tanja Larsson, der håber på en løsning, som bedst hjælper Stevns og aflaster Køge.

sky

Skriv en kommentar