(Last Updated On: 2. oktober 2017)

Skal Strøbyhjemmet bevares for enhver pris? Det mener jeg ikke.

Der skal naturligvis findes alternative gode løsninger for Ældresagens afdelinger, pensionistforeningen, husorkestret og alle de øvrige, som bruger huset. Sammen med Venstre og andre gode kræfter arbejder jeg derfor ihærdigt på at finde en holdbar løsning på lokaleproblemerne.

Jeg vil rigtig gerne sende millioner efter en ny god løsning, til glæde for alle de ældre og frivillige i kommunen.

Det er vigtigt, at vi sikrer, at alle ældreboliger i hele kommunen får de samme tilbud. Derfor har jeg sendt et forslag til Økonomiudvalget om, at ældreboligerne i Stevns Kommune fremadrettet bør have én fælles bestyrelse. Lad os nu få samlet alle kommunens ældreboliger under en hat.

I Stevns Ældreboligselskab har vi fordoblet kapaciteten i Stevnshøjs fælleshus, og vi sørger løbende for, at vores bygninger er i en sådan stand, at vi ikke kommer i samme situation som Strøbyhjemmet. Det vil jeg gerne sikre i resten af kommunen også.

Jeg håber på opbakning fra de øvrige partier i Kommunalbestyrelsen til at få styrket ældreboligområdet, men bliver i tvivl om Nyt Stevns holdning. Er det jeres budgetønske om at bevare Strøbyhjemmet, der gælder, eller er det jeres beslutning på Social- og Sundhedsudvalgsmøderne om et salg, der gælder?

Med venlig hilsen
John Dalsgaard Jensen
Formand for Stevns Ældreboligselskab
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre

 

Skriv en kommentar