(Last Updated On: 28. november 2017)

Af: Fysioterapeut Ellen Knudsen, KB medlem fra 1.1.18

Alle vælgere over 60 år fik på valgdagen mulighed for at få tre stemmesedler. Der var valg til Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Ældrerådet.

Pressen har i tiden op til valget omtalt, at antallet af folkevalgte kvinder ligger lavt i forhold til antallet af mandlige folkevalgte.

Her efter de tre valg, er det tankevækkende, at netop i Ældrerådet er denne tendens omvendt. Tillykke til det nyvalgte Ældreråd, hvor syv kvinder og to mænd, som et rådgivende organ, de næste fire år skal repræsentere alle over 60 år overfor de kommunale politikere i Stevns Kommune.

Jeg ser frem til samarbejdet efter 1. januar 2018, hvor jeg er een af de syv folkevalgte kvinder i Stevns Kommunalbestyrelse med 19 medlemmer.

 

Skriv en kommentar