(Last Updated On: 21. juni 2022)

Hver eneste menneskeskabte handling begynder med en tanke, en idé, en vision, en forestilling. Først derefter får den konkret form.

Måske en lidt lommefilosofisk indledning på dette indlæg. Men, vi alle, mere eller mindre, brokker os over, hvorfor verden ser ud som den gør. Men, den er som den er, de handlinger kan ikke gøres om.

Verdens navle er ikke Stevns Kommune, men det er her vi bor og hører til. Og ja, den er også som den er. Formet af tidligere handlinger, der giver os alle nogle tanker om og for fremtiden. Og fælles for dem er ”velfærdens fundament” i Stevns.

Vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem. Rent praktisk har vi valgt en kommunalbestyrelse, til at tage sig af velfærden. Ikke til at løse problemerne i Afrika, Ukraine eller flere andre steder i den store verden. Men på Stevns. Naturligvis kan kommunen ikke være uberørt af udefrakommende hændelser. Der er f.eks. flygtninge der kommer til. Dem skal vi hjælpe, også her i kommunen.

Vi ved alle, der også er andre ting end velfærden, der skal gøres. Men Velfærden er opgaven, der skal løses, ellers går alt i stå. Der skal være adgang til vuggestuer, børnehaver og skoler, tæt på hjemmet. I og med kommunen vokser, som en af Danmarks hurtigste, ligger der opgaver, hvor tankerne kræver handlinger, planer med fornuftige løsninger. Plejehjem skal også være der. Vi ved behovet ”pludselig” vil vokse, men plejehjemmene behøver ikke ligge lige ved siden af hvor vi er født. Der kan være tanker om friplejehjem, der giver flere løsninger.

I Stevns Kommune mangler vi arbejdspladser. En kommune med en god velfærd, vil give vækst og tilflyttere. Deraf følger mange gode arbejdspladser. Prioriter velfærden i Stevns Kommune. Lad den vil blive kendt som ”En kommune for livet“.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar