(Last Updated On: 19. februar 2014)

Ældreråd Stevns har på sit ordinære møde tirsdag haft formanden for Social- og Sundhedsudvalget (SSU) på besøg. Det gav løfter om et godt samarbejde mellem det nye ældreråd og SSU
Thorweb Frank-R.-Thaarupweb
Formanden for  Social- og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune, Thor Grønbæk (C), på besøg i Ældreråd Stevns.

Ældrerådet har valgt næstformand Frank R. Taarup som fast kontaktperson til kommunens social- og sundhedsudvalg.

Som et af punkterne på dagsordenen stillede formanden for SSU, Thor Grønbæk (C), beredvilligt op for at knytte nærmere kontakt mellem Ældrerådet og udvalget. Social-og Sundhedsudvalget er jo langt det største område i kommunens budget, og håndterer mange af de emner som Ældrerådet skal forholde sig til. Ældrerådet havde inviteret Thor Grønbæk netop for at sikre at kommunikationen kan forløbe frit og hurtigt, og sådan at begge parter er bedst muligt orienteret om hinandens synspunkter. For at styrke denne kommunikation besluttede Ældrerådet at knytte en fast kontaktperson til SSU og Thor Grønbæk, og her faldt valget på næstformand Frank R. Taarup.
Herudover var der et par efterretningssager på dagsordenen, og Ældrerådet fastlagde endvidere nogle temadage og andre aktiviteter i det fremadrettede arbejde. Bl. a skal Ældrerådets medlemmer på besigtigelsture på nogle af kommunens institutioner, så alle er bekendt med vilkår og forhold for de ældre der bor på, eller bruger, institutionerne.
Ældrerådet skal som bekendt høres i alle sager vedrørende kommunens ældre borgere før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutninger. Derfor opfordrer Ældrerådet alle borgere til at kontakte et af rådets medlemmer, hvis der er forhold som man ønsker at gøre opmærksom på. Kontakt info kan findes på kommunens hjemmeside www.stevns.dk

Skriv en kommentar