(Last Updated On: 29. december 2016)

Den nye hal forventes at stå klar til brug den 1. juni 2018. Datoen blev præsenteret på det nyligt afholdte borgermøde om lokalplan for området, hvor hallen skal bygges

Hallen skal bygges på en grund omkring sendemasten nord for Rødvig. (Kort fra Google Earth)

Rødvig: Omkring 80 borgere var mødt op på Stevns Friskole, da der onsdag i sidste uge blev afholdt formøde om lokalplan og et kommuneplantillæg vedrørende grunden, hvor den nye hal i Rødvig skal ligge.

Formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), bød de mange fremmødte velkommen med et stort tillykke med den nye hal. Han forsikrede, at alle, som er en del af den nye flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen, bakker op om halbyggeriet.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (A), fremlagde en tidsplan for de forskellige faser i halbyggeriet. En milepæl er den 1. juni 2017, hvor lokalplan og kommuneplantillæg forventes endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen. To måneder senere, den 1. august 2017, forventer man, at selve byggeriet går i gang, og den 1. juni 2018 forventes hallen at være klar til indvielse.

Der er afsat 14,4 millioner kroner til hallen, og det betyder, at der skal prioriteres i de funktioner, som skal være på plads ved indvielsen. Udgifterne til de arkæologiske udgravninger estimeres til 435.000 kroner, som afholdes i budgettet. Således er der knap 14 millioner kroner tilbage til selve halbyggeriet.

Ønskerne skal prioriteres
En arbejdsgruppe under Rødvig Borgerforening har sammen med kommunen arbejdet målrettet med at formulere brugernes ønsker og krav til det kommende byggeri. På mødet præsenterede Freddie Petersen fra arbejdsgruppen deres foreløbige arbejde.

– Arbejdsgruppen prioriterer en så rummelig hal som muligt. Efter et kig på, hvad tilbudsgiverne kan levere af de ønskede funktioner, vil arbejdsgruppen fremover arbejde på at finde midler via indsamlinger, fonde, frivilligt arbejde mv. Disse midler skal så anvendes til at opnå opfyldelsen af ønskerne, sagde Freddie Petersen.

Selvom grunden omkring den nye hal kan rumme boldbaner, har arbejdsgruppen ikke beskæftiget sig med denne problemstilling.

– Vi ser kun på hallens funktionalitet med henblik på at gøre den så fleksibel og fremtidssikret som muligt, sagde Freddie Petersen, som dog kunne oplyse, at der er plads til at anlægge et tilsvarende areal med boldbaner ved den nye hal svarende til det areal, der er ved Harmonien i dag.

Formand for arbejdsgruppen Freddie Larsen takkede administrationen og de to udvalg for deres positive indstilling til det arbejde, som arbejdsgruppen har udført, og han udtrykte glæde over de fremskridt, der er nået.
rmh

Ønsker til hallen:

 

  • Mindst 1.300 kvadratmeter til det primære halområde, gerne med dagslys
  • Mindst 450 kvadratmeter til de sekundære områder, såsom omklædning, mødelokaler mm.
  • Hallen skal indrettes, så der bliver mulighed for at overvære aktiviteterne i hallen, og gerne fra flere opholdssteder
  • Mulighed for at opdele hallen med en skillevæg, hvilket giver mulighed for flere aktiviteter på samme tid
  • Gerne en springgrav med trampolin
  • Opholds- og mødelokaler skal være fleksible

 

Skriv en kommentar