(Last Updated On: 28. september 2021)

Seks dages Fællesskabsstafet på Stevns blev fredag i sidste uge skudt i gang med kaffe, lagkage og fællessang. 19 foreninger ville frem til onsdag vise deres styrke og engagement til at holde ensomheden på afstand.

Af Henrik Fisker

Social- og ældreminister Astrid Krag gik med på den første fællesskabsstafet fra Frivillighedscentret til Hårlevhallen – her ledsaget af centrets formand Johnny Andersen. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Hårlev: Flagalléerne var på plads i Hårlev og Store Heddinge, da foreningslivet fredag den 24. september holdt Frivillig Fredag med det helt store udtræk. I år er markeringen udvidet til hele seks dage med en såkaldt Fællesskabsstafet, der som en anden olympisk fakkel bliver båret rundt fra forening til forening og fra by til by. Stafetten er en kunstfærdigt udført træplade fremstillet af frivillige på Stevns Makerspace på Hårlev Biblioteks værksted.

Det hele tog sin begyndelse på Stevns Frivillighedscenter, hvor op mod 100 mennesker var mødt op til kaffe og lagkage, fællessang og godt humør.

– I har dælme givet den gas, sagde en veloplagt formand for huset: Johnny Andersen i sin velkomst, hvor han glædede sig over det store fremmøde og den store tilslutning til de kommende dages program.

Dagen startede med, at Lungekoret anført af den energiske dirigent Agnes Bjerregaard samlede salen med at synge børnesangen: En elefant kom marcherende, hvor der for hvert vers kom én deltager mere med i flokken, der dansede rundt i salen. Tilmed formåede sangkoret at transponere melodien én tone op for hvert vers.

Sangerne fortsatte med flere andre sange som Livstræet og Vi skal gå hånd i hånd for at gøre opmærksom på dagens tema: fællesskabets styrke.

Er der to, der står sammen

Som et andet makkerpar havde Johnny Andersen og Henning Urban Dam (S) – også kendt som socialudvalgsformand – skrevet en fælles tale, som de holdt på skift. Her fik Johnny Andersen udtrykt ønsket om at få ansat en mere på Frivillighedscentret til at varetage de mange opgaver, som nu også omfatter en særlig indsats for børn og unge.

Henning Urban Dam citerede den nu to år gamle sundhedspolitik, hvor der bl.a. står, at »flere skal leve et liv med bedre mental trivsel«, og at »flere skal have mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet«. Det er vigtige mål, som ifølge ham allerede er godt på vej i form af fysiske rammer for fællesskaberne og foreningslivet:

– Gennem de sidste år har vi set en ny hal vokse frem i Rødvig og nu i Store Heddinge. Vi har åbnet et nyt aktivitets- og medborgerhus i Strøby Egede og har ambitioner om at gøre det samme i Store Heddinge. Her i Hårlev er der sat penge af til at udvikle området ved Hårlevhallen. Så er vi også i gang med at udvikle hele området langs Stevns Klint og har ambitioner om, at Tryggevælde Ådal omdannes til en naturpark, sagde han.

Gå-Vennerne fra Hårlev ledte an i stafetten gennem Hårlev. (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Samfundssind 1 og 2

Sidste taler inden fællessangen var dagens særlige gæst: social- og ældreminister Astrid Krag (S). Hun slog fast, at »ingen kan alt, mange kan noget, men sammen kan vi næsten det hele«.

– En af de negative konsekvenser af corona er den voksende ensomhed. Det har været svært for mange og især på vores plejehjem at skulle holde afstand og isolere sig. Vi skal den ensomhed til livs, for den koster livskvalitet for den enkelte. Nogle siger, at ensomhed er lige så udfordrende som at ryge en pakke smøger om dagen, sagde hun.

Ministeren talte om to versioner af samfundssind:

– Version 1 var at stå sammen mod corona ved at holde afstand. Version 2 er at stå sammen uden afstand – ved at give hinanden håndslag på, at vi vil bekæmpe ensomheden sammen. Jeg vil gerne opfordre alle til at overveje, om vi kan række hånden ud til de ensomme og få alle med igen, opfordrede Astrid Krag.

Johnny Andersen takkede ministeren for en god tale med indhold, og dernæst gik Gå-Vennerne fra Hårlev – som den første af 19 stevnske foreninger – med og uden deres rollatorer forrest på den første stafet frem til Hårlevhallen, hvor der ventede mere kaffe og kage. Ministeren støttede initiativet ved at gå med ned ad Industrivej gennem Hårlev.

Fællesskabsstafetten var skudt i gang.

Skriv en kommentar