(Last Updated On: 22. oktober 2021)
Så kort og kontant kan det udtrykkes. Et enigt Økonomiudvalg har på deres møde i april 2021 besluttet, at sælge vores grønne åndehul i Søvold. Et område, som siden Vallø Kommune overtog det i 1978, har været udlagt som et grønt område.
Vi undres! Vi formoder, at Jer, der sidder i Økonomiudvalget, og som stiller op til kommunalvalget, ønsker genvalg? Salg af det grønne område i Søvold strider imod kommuneplanen – en plan som I selv har været med til at udarbejde.
Hvad skete der lige med Kommuneplanens hovedtemaer om sikring af ”fællesskab og deltagelse”, samt at kommunen skal være ”et godt sted at bo”? Hvad skete der med realisering af planen gennem de seks hovedafsnit: bosætning, erhverv, natur, infrastruktur, sundhed og friluftsliv, klima og miljø?
Ved salg af det grønne område i Søvold vil I fjerne områdets sidste grønne åndehul. I vil ikke fremme bosætningen i området. I vil forringe vores livskvalitet ved at fjerne muligheden for at opleve natur i dagligdagen. I vil negligere os, som bor her (der er mange, som bor her med helårsstatus; de fleste dog pensionister, men her er også børnefamilier på dispensation) og vores behov for at kunne anvende området ift. friluftsaktiviteter.
Det er en ommer. Forventer, at I trækker Jeres beslutning tilbage og hermed sikrer det eneste grønne åndehul i området for eftertiden.
Anita Rejsby Pedersen
På vegne af en gruppe berørte borgere i Søvold

Skriv en kommentar