(Last Updated On: 28. december 2017)

Stevns: Torsdag inden jul, den 21. december, var en møderække på tre møder i rådsalen.

Først den afgående kommunalbestyrelse, som på et ekstraordinært møde skulle godkende den nye styrelsesvedtægt for den tiltrædende kommunalbestyrelse.

Dernæst mødtes den nye kommunalbestyrelse for dels at konstituere de politiske fagudvalg, som blev godkendt uden ændringer, dels at udpege repræsentanter til diverse bestyrelser, råd, nævn med mere. Udpegningerne behøver ikke nødvendigvis at være blandt de folkevalgte politikere og kan ses i faktaboksen.

Slutteligt mødtes den gamle kommunalbestyrelse igen for at holde sidste ordinære kommunalbestyrelsesmøde i perioden. Knap 750 punkter er i løbet af de seneste fire år blevet drøftet og behandlet på møderne.
rmh

Udpegninger

Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland:

 • Hans C. Bech, Peter Haack Revald som suppleant

Ekspropriationskommisioner:

 • Lasse Olsen

Fredningsnævnet:

 • Bjarne Østergård Rasmussen, Flemming Petersen som suppleant

Grundlisteudvalget:

 • Niels Bauer, Jacob Panton Kristiansen som suppleant
 • Bjarne Hendrichsen, Jørgen Gregersen som suppleant
 • Ib H. Petersen, Morten Kasper som suppleant
 • Kenni Bech Jensen Toft, Lasse Olsen som suppleant
 • Conni Høgh Olsen, Birger Merwald som suppleant

Handicaprådet:

De indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH) blev alle godkendt og er:

 • Ole Gjermandsen
 • Philip G. Nielsen
 • Inge Lise Pedersen
 • John Dalsgaard Jensen
 • Suppleant: Lis Gjermandsen

De politiske repræsentanter:

 • Jacob Panton Kristiansen, Ellen Knudsen som suppleant
 • Henning Urban Dam Nielsen, Anne Munch som suppleant
 • Mogens Haugaard Nielsen, Jan Jespersen som suppleant

Hegnssynet:

 • Niels Bauer – formand, Carl Skou som suppleant
 • Ib H. Petersen, suppleant afventer
 • Poul Erik Brixtofte, Steffen Nordgaard Pedersen som suppleant

Overtaksationskommissionen:

 • Poul Erik Salebjerg-Hansen

Taksationskommissionen for fast ejendom:

 • Sten Sjølund

Taksationskommissionen for offentlige veje:

 • Sten Sjølund
 • Bente Madsen

Stevns Musikskole:

 • Line Krogh Lay, Steen S. Hansen som suppleant
 • Hans Peter Michaelsen, John Dalsgaard Jensen som suppleant

Advisory Board, VISM:

 • Thor Nielsen
 • Thomas Christensen
 • Claus Høgenhaug
 • Karsten Juhl
 • Sejer Folke

Femern Bælt Forum:

 • Anette Mortensen, Steen S. Hansen som suppleant

HMN Naturgas:

 • Anette Mortensen, Steen S. Hansen som suppleant

Argo (tidligere Kara-Noveren):

 • Flemming Petersen, Line Krogh Lay som suppleant

Klar Forsyning:

 • Thomas Overgaard, Flemming Petersen som suppleant
 • Line Krogh Lay, Mikkel Lundemann Rasmussen som suppleant

Kredsrådet vedr. politiets virksomhed

 • Anette Mortensen

Kulturregion Storstrøm:

 • Mikkel Lundemann Rasmussen

Movia repræsentantskab:

 • Steen S. Hansen, Bjarne Nielsen som suppleant

SEAS-NVE repræsentantskab:

 • Flemming Petersen, Steen S. Hansen som suppleant

Østsjællands Museum:

 • Anette Mortensen
 • Mikkel Lundemann Rasmussen, Line Krogh Lay som suppleant

Visit Sydsjælland-Møn:

 • Anette Mortensen
 • Kathrine Hendriksen

Verdensarv Stevns:

 • Anette Mortensen, Jacob Panton Kristiansen som suppleant
 • Line Krogh Lay, Flemming Petersen som suppleant
 • Mikkel Lundemann Rasmussen, Ellen Knudsen som suppleant
 • Steen Nielsen, Thomas Overgaard som suppleant
 • Jan Jespersen, Gitte Christensen som suppleant

 

Skriv en kommentar