(Last Updated On: 14. juli 2022)

Socialtilsyn Øst har afblæst sit skærpede tilsyn med Horisonten efter de gennemførte organisatoriske ændringer. I en ny rapport er der især ros til bestyrelsen for resolut handling. Samtidig præsenterer institutionen sin nye forstander.

Af Henrik Fisker

Ny ledelse på Horisonten. Fra venstre den nye forstander Claus Storm, sygeplejerske Marleen Askgard, bestyrelsesformand Mette Krogh Olsen og ejendomschef Tonni Nielsen. Til august tiltræder Natasja Lundh som ny uddannelsesleder. (Foto: Henrik Fisker)

Store Heddinge: Første halvår af 2022 har budt på et par saftige nyheder om Horisonten – uddannelsesinstitutionen og bostedet med 60 pladser til unge med særlige behov.

I januar blev Horisonten sat under skærpet tilsyn efter en kritisk rapport fra Socialtilsyn Øst, der kritiserede institutionen for manglende overblik, der truede med at gå ud over de unges trivsel. Akilleshælen i kritikken var først og fremmest, at det ikke var tydeligt, hvem der havde ansvaret for de mange bosteder, og der blev især efterlyst en mere klar og synlig ledelse.

I april kom nyheden om, at Horisontens direktør og initiativtager Paw Koch tilbage i 2014 var blevet bortvist og politianmeldt på mistanken om ulovlig omgang med offentlige midler. Sagen har, ifølge DAGBLADET’s oplysninger, endnu ikke ført til nogen sigtelse.

Skærpet tilsyn ophævet

Men i sidste uge modtog Horisonten en ny rapport fra Socialtilsyn Øst, der har været på flere både anmeldte og uanmeldte besøg i maj og juni. I rapporten er det skærpede tilsyn, som institutionen blev underlagt i januar, nu ophævet, og konklusionen er, at Horisonten efter en række ændringer i organisationen har genvundet Tilsynets tillid.

– Vi er meget glade for at kunne fortælle, at den nye tilsynsrapport kvitterer for de ændringer, som er foretaget i kølvandet på det skærpede tilsyn i vinter. En række af de organisatoriske ændringer var vi i fuld gang med at gennemføre allerede, inden den kritiske rapport landede. Men nu har vi godkendt et helt nyt organisationsdiagram, der tydeligt beskriver, hvem der har ansvaret for institutionens enkelte afdelinger og funktioner, siger Mette Krogh Olsen, der siden efteråret 2020 har været formand for bestyrelsen.

Ny forstander

En af de synlige ændringer i organisationen er, at Horisonten nu har fået en ny forstander efter Paw Koch. Det er Claus Storm, der med mere end 25 års erfaring inden for voksenhandikapområdet kom til Horisonten først på året og overtog stillingen som botilbudsleder.

Med udnævnelsen af Claus Storm som den øverste administrative leder af organisationen går bestyrelsen tilbage til titlen: forstander og ikke direktør.

I laget under forstanderen sidder administrationschef Gitte Behrens med ansvaret for økonomien samt ejendomschef Tonni Nielsen. Desuden er Jannie Schou tiltrådt som faglig leder med henblik på at sikre ensartede standarder på Horisontens enkelte tilbud. Hun var i forvejen ansat som teamleder i organisationen.

Endelig tiltræder Natasja Lundh pr. 1. august stillingen som STU- og beskæftigelsesleder efter Anders Olsen, der har ønsket at fratræde.

Påbud om medicinforbrug

Ud over disse personer har Horisonten ansat Marleen Askgaard i en nyoprettet stilling som sygeplejerske. Hun får ansvaret for at sikre de unges sundhed – bl.a. som følge af et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed kom med i marts. Her fik Horisonten bl.a. kritik for manglende systematik i sin journalføring af beboernes medicinforbrug.

Den nye sygeplejerske har senest været ansat i Roskilde Ungdomspsykiatriske Afdeling og har erfaring med at bygge de første STU’er i Danmark op. Hun skal, ifølge jobbeskrivelsen, bygge bro mellem det sundhedsfaglige og det pædagogiske arbejde.

Roser til bestyrelsen

I den nye tilsynsrapport gennem Socialtilsyn Øst de enkelte afdelinger og funktioner på Horisonten og tildeler point på en skala mellem 1 og 5. Der er ingen point under tre, og mange af afdelingerne får et 4-tal.

To områder belønnes med 5, hvilket er den højeste karakter på skalaen. Det går til bestyrelsen, der får ros for at være bredt sammensat og have handlet resolut og målrettet på den tidligere kritik af forholdene. Det andet 5-tal går til medarbejderne for et lavt sygefravær.

– Tilsynet er tilfreds med, at de unge viser tegn på større trivsel end før. Desuden er det tydeligt for Tilsynet, at personalet har et højere tilknytningsforhold til stedet. Det er et resultat af en mere synlig struktur, hvor det er tydeligt, hvem der arbejder hvor. På den måde får vi en bedre føling med de unges behov, siger Claus Storm.

Mette Krogh Olsen tilføjer, at det netop er denne ændrede organisationsform, som den nye forstander er ansat til at føre ud i livet.

Nedlægger et bosted

Sidst, men ikke mindst har bestyrelsen truffet en principbeslutning, der på bundlinjen betyder, at Horisonten reducerer i antallet af matrikler i Store Heddinge.

– Vi slår fast, at vi efter flere år med ekspansion nu vil satse på konsolidering og udbygning af kvaliteten. Fagligheden skal i højsædet, og helt konkret har vi opsagt lejemålet af Algade 12B, kaldet Penthouse. Her lever kvaliteten af de unges botilbud ikke op til vores krav, bl.a. fordi der ikke er et fællesrum til de fem beboere. Til gengæld har vi fået godkendt et par ekstra pladser på Godset, der ligger på Korsnæbsvej, siger Claus Storm.

Horisonten er Socialtilsyn Øst fortsat godkendt til 60 pladser i sit botilbud, men vil efter sommerferien åbne med blot 55 boende elever.

– Vi er nok nået til, at vi har nået mætningspunktet i Store Heddinge. Hvis vi skal vækste i fremtiden, bliver det nok derfor i en anden by, som mindst er af Store Heddinges størrelse. Det har bl.a. noget at gøre med, hvor mange praktikpladser et lokalsamfund kan præstere, men der er også andre hensyn at tage, siger Mette Krogh Olsen, som dog ikke for nuværende ønsker at uddybe, hvor Horisonten eventuelt vil udvide sine aktiviteter.

Skriv en kommentar