(Last Updated On: 29. november 2019)

Vejdirektoratet har efter den indledende idéfase indsnævret deres videre arbejde til to undersøgelseskorridorer for linjeføringen af en ny statsvej fra Stevns til motorvejen: enten nord om Klippinge og Hårlev og gennem Vallø Storskov – eller syd for Klippinge, Hårlev og Vallø Storskov

De to alternative undersøgelseskorridorer. (Kort: Septima, © SDFE, © Vejdirektoratet)

Stevns: Vejdirektoratet indledte den 17. september i år VVM-undersøgelsen af en ny statsvej fra Stevns til motervejsnettet med et borgermøde i Hårlevhallen, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre havde mulighed for at komme med forslag og synspunkter til vejprojektet.

Idéer og forslag kunne derefter fremsendes til Vejdirektoratet frem til den 1. oktober.
Med afsæt i indkomne høringssvar og andet indledende arbejde har Vejdirektoratet nu indsnævret undersøgelsesområdet til to undersøgelseskorridorer, som de betegner det. I deres videre arbejde skal Vejdirektoratet nu stille forslag til linjeføringerne placering i det videre arbejde.

På Vejdirektoratets hjemmeside oplyses det, at undersøgelseskorridorerne som udgangspunkt er 600 meter brede, med undtagelse af enkelte steder, hvor de er gjort bredere. Et basistværprofil for en tosporet vej på 80 kilometer i timen er cirka 11 meter. Dertil skal der forventes skråninger, i form af påfyldning eller afgravning, hvis vejen ikke lægges i terræn.

Nord og syd om Hårlev

Den ene linjeføring har start fra Bjælkerupvej nord for Klippinge, og ligger nord for Varpelev, krydser Ådalen ved Lille Tårnby, videre tæt forbi Stigbrohuse, dernæst Magistraten i Endeslev, videre forbi Povlstrup, gennem det smalleste stykke af Vallø Storskov og med udkørsel til Vordingborgvej lige nord for Sonnerup, der ligger syd for Herfølge.

Den anden linjeføring går lige syd om Klippinge, videre forbi Tåstrup ved Hellested, krydser Ådalen, går videre syd om Hårlev og Vråby Hestehave, dernæst nord for Vråby, syd for Vallø Storskov og nord for Skrosbjerg, med udkørsel til Vordingborgvej lige syd for Sonnerup.

For og imod

Vejdirektoratet opsummerer debatten i høringsfasen om de to alternativer:

’I et stort antal henvendelser anføres det, at linjeføringen gennem Vallø Storskov og nord om Hårlev vil have en række negative effekter, herunder gennemskæring af Vallø Storskov, opsplitning af bysamfund, støjpåvirkning og ødelæggelse af rekreative områder. Som et mere skånsomt alternativ peges på en linjeføring syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev.

Omvendt anføres det i andre henvendelser, at et forløb syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev ikke opfylder det oprindelige formål med at aflaste trafikken gennem Køge, da et sådant vejforløb vil medføre en væsentlig omvejskørsel og dermed ikke være et attraktivt rutevalg for trafikanterne.’

Det videre arbejde

På Vejdirektoratets hjemmeside er det muligt er fremsøge adresse, og se hvordan ens ejendom er placeret i forhold til undersøgelseskorridoren: vejdirektoratet.dk/node/8672

Man er velkommen til at kontakte Maiken Thomsen, mkmt@vd.dk, hvis man har spørgsmål til undersøgelserne eller spørgsmål i øvrigt.

De geotekniske undersøgelser foregår i perioden december 2019 til januar 2020, hvorimod feltundersøgelserne foregår i første halvår af 2020.

Den endelige VVM-undersøgelse forventes at kunne offentliggøres i første halvår af 2021 – med afsluttende høring og borgermøde i foråret 2021.

Herefter udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til Transport-, bygnings- og boligministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til om projektet skal gennemføres via en anlægslov.
rmh

Skriv en kommentar