(Last Updated On: 22. juli 2022)

Med få minutters mellemrum måtte politi og brandvæsen rykke ud til to brande på Stevns torsdag den 21. juli.

(Foto: Klaus Slavensky)

Ukorrekt markafbrænding

Torsdag kl. 16:06 fik politiet en henvendelse fra en borger, der var bekymret for en markafbrænding ved Køgevej i St. Tårnby, der foregik på en mark i kort afstand fra borgerens bopæl.

Brandvæsnet og politiet tog til området for at tilse omstændighederne ved markafbrændingen, der var i fuld gang og derfor udviklede en del røg. På grund af vestenvinden drev røgen i østlig retning ind over Strøby, så politiet opfordrede kl. ca. 17:20 beboere i byen til at lukke døre og vinduer samt stoppe eventuel ventilation for at undgå for megen røg i boligen. Situationen for beboere i Strøby var ikke faretruende, hvorfor ingen blev evakueret.
Ved nærmere undersøgelse af afbrændingen på marken fik politiet klarlagt, at den ansvarlige for afbrændingen – en 54-årig mand fra Faxe – ganske korrekt havde varslet politiet tidligere på eftermiddagen om den forestående afbrænding af en frøgræsmark.
Politiet fik sammen med brandvæsnet klarlagt, at afbrændingen var startet det forkerte sted i forhold til vindretningen, ligesom der ikke var etableret brandbælte for at undgå udbredelse af branden til øvrige områder.
Den ansvarlige for markafbrændingen blev derfor sigtet for overtrædelse af afbrændingsbekendtgørelsen, så han kan senere forvente at høre nærmere fra politiet med en afgørelse på sagen.
Brandvæsnet iværksatte under disse omstændigheder en slukning af ilden i forbindelse med markafbrændingen, så kl. ca. 18:30 var røgen så afdæmpet, at beboere i Strøby ikke længere behøvede at holde vinduer og døre lukkede.
Ingen personer kom til skade som følge af afbrændingen, der dog forårsagede, at nogle træer på grund af ilden væltede ind på marken.

Brandundersøgelse i Brohøj

Kl. 16:10, samme dag, måtte brandvæsnet og politiet også rykke ud i anledning af en melding om ildebrand i en institution i Klippinge, hvorfra beboere var blevet evakueret som følge af en brand i et fællesrum.
Brandvæsnet havde fået branden slukket ved politiets ankomst til institutionen, hvis beboere ikke havde lidt overlast. Brandskaderne var meget begrænset til området omkring en stikkontakt i et fællesrum, hvor et tv havde været tilsluttet.
Politiet konkluderede ved en foreløbig undersøgelse, at formentlig en kortslutning i de elektriske installationer kunne være en årsag til brandens opståen. Omstændighederne skal dog undersøges nærmere i et forsøg på at fastlægge brandårsagen mere konkret.
Beboerne kunne efter knap en times evakuering komme retur til deres boliger på stedet. Ingen personer var kommet til skade ved branden.

Skriv en kommentar