(Last Updated On: 8. april 2020)

Jim Pedersen og Ole Green forsøgte og lykkedes med at skille to havørne, der var i drabelig kamp med hinanden

Det lykkedes at få nogle meget tætte nærskud af de to havørnehanner på marken. (Foto: Jim Pedersen)

Store Heddinge: Jim Pedersen fra Sigerslev er på vej på sin knallert med kurs mod Store Heddinge, hvor han skulle ind og handle.

På en åben strækning mellem de to byer får han øje på tre kæmpestore rovfugle, havørne viser det sig at være. To af dem er i kamp med hinanden.

Jim standser sin knallert og begynder at filme hændelsen med sin telefon. Det ser voldsomt ud, og det er som om de to fugle sidder fast i hinanden.

Mens Jim står og filmer, kommer ægteparret Ebba og Ole Green forbi. De er ude på en gåtur og får øje på Jim og de to kæmpende havørne på marken. Ovenover kredser en tredje havørn.

Jim og Ole enes om at gribe ind og få skilt de to hanner fra hinanden, da fuglene tilsyneladende sidder fast i hinanden og ikke kan komme fri.

– Det var en kamp på liv og død. Den ene havde kløerne om den andens ben, og så hakkede de løs på hinanden med stor voldsomhed, fortæller Ole Green.

Stærke næb og kløer

Jim samler den ene havørns bagfjer i sin hånd og registrerer samtidig, hvor kraftige fuglene næb er. Han kan se, at den ene havørn har stukket to af sine kløer gennem den anden havørns lår, og at det er grunden til, at de to fugle ikke kan komme fri af hinanden.

Jim forsøger forgæves at få sin lillefinger ind i mellem låret og kloens bue, men grebet er så stærkt, at det ikke er muligt.

I stedet tager han sin trøje af og ligger den over hovedet på den ene fugl, som bliver rolig. Derefter lykkes det, at få skilt dem ad.

Alt i mens holder Ole fat i vingerne på den anden fugl.

De to havørne letter og flyver.

– De ramler sammen i luften og den ene falder til jorden. Den tredje havørn, jeg tænker, at det må være hunnen, flyver videre sammen med den, der fortsat er i luften. Havørnen på jorden sunder sig i nogle minuttet og flyver så væk, fortæller Ole Green.

Unikke optagelser

Ebba Green filmer hele forløbet med sin telefon, og optagelserne har hun efterfølgende sendt til Jan Pedersen, der er biolog og bor i lokalområdet.

Jan Pedersen har med stor interesse set filmene igennem, og han forklarer til Stevnsbladet, at der er tale om to store gamle havørne med rene hvide halefjer, der kæmpe videre på jorden, hvor de må være styrket ned efter tumult i luftrummet. På den anden video ser han – i lidt grynet format – det han betegner som to modige mænd, der forsøger at skille de to havørne fra hinanden.

– Det er ikke en ufarlig opgave, da den ene havde sin klo godt inde i låret af modparten. En klo, der nemt kan give grimme rifter i hænder og arme og kræve syning og lægehjælp, forklarer Jan Pedersen.

Ebba, Ole og Jims oplevelse er ifølge Jan Pedersen en helt særlig af slagsen:

– Mig bekendt har der aldrig tidligere her til lands været optaget så dramatiske episoder med havørne impliceret. Vi ved udmærket godt, at havørne er ret territoriale, ligesom mange andre rovfugle er det. Men det forbliver i hovedparten af tiden ved skinangreb på eventuelt indtrængende konkurrenter, forklarer han.

Vildt usædvanligt

Jan Pedersen kan endvidere oplyse, at der yngler minimum et par havørne på Nordstevns tæt på sø, hav og uforstyrret skov. Han vurderer også, at der med kysten hele vejen langs Stevns Klint – med en rimelig fiskeholdig og bred Tryggevælde Å og med flere rimeligt uforstyrrede skove med gamle høje træer – er plads til tre eller fire havørnepar her på egnen.

– Hvorfor lige de her to er endt i så hidsig en infight, at de er havnet på jorden tæt ved en vej, er jo naturligvis uvist. Men er man en del ude langs klinten, eller andre steder med stor udsigt, som der heldigvis er masser af på Stevns, så ser man faktisk havørn næsten dagligt. Derfor er det at støde på en havørn i sig selv ikke usædvanligt. At støde på to samme sted er dog. Og at støde på to i åben slåskamp er helt vildt usædvanligt, understreger Jan Pedersen.

Kamp om territorium

Han tror ikke, at kampen har været en del af en parringsleg, hvor fuglene i lighed med andre rovfuglearter griber ud efter hinandens fødder og tumler rundt i luften.

– Det kunne ellers være et forslag. Men da vinteren har været meget mild, og havørnen er kendt for at begynde sin yngelaktivitet, æglægning og rugning meget tidligt, anser jeg den forklaring som udelukket, siger Jan Pedersen og forklarer videre:

– Det virker meget mere sandsynligt, at det er en lokal ynglefugl, med en partner på rede, der har forsøgt at drive en konkurrent langt ud af sit veletablerede territorium – stort set uden held.

Jan Pedersen minder om, at havørnen og dens redeomgivelser er totalt fredede i Danmark, og han håber at flere havørnepar slår sig ned på Stevns.
rmh

Lidt fakta om havørnen

  • Havørnen er Nordeuropas største rovfugl
  • Den har en længde på 75-103 cm og et vingefang på 190-260 cm.
  • Hunnen er normalt ca. en tredjedel større end hannen.
  • Næbbet er stort, gult og ligner en „boltsaks.”
  • Havørnen yngler i Danmark i både løv- eller nåletræer i nærheden af fjorde og lavvandede kyster, hvor der er rigeligt med føde i form af vandfugle og fisk. Arten kan også yngle ved større vådområder og søer.
  • Om vinteren ses havørnene ved kysterne og de større søer, hvor de raster og søger føde.

Kilde: fugle og natur

Skriv en kommentar