(Last Updated On: 18. juni 2020)

Sådan så det ene jernkors ud, inden det blev renset og malet. (Foto: Anette Skov Petersen)

Hellested: Museumsinspektør og seniorforsker Ulla Kjær, Nationalmuseet skriver i et notat fra Nationalmuseet om de to jernkors øverst på Hellested Kirke:

Hellested kirkes tårn blev bygget i 1765 til erstatning for et nedstyrtningstruet ældre tårn.

Arbejdet blev sandsynligvis forestået af den oprindeligt mureruddannede bygmester G.D. Anthon. Men andre navne har også været nævnt.

Der er til gengæld ingen tvivl om, hvem der bestilte arbejdet: det var den allestedsnærværende overhofmester Adam Gottlob Moltke til Bregentved; ham, om hvem det siges, at han var konge af gavn, mens Frederik V var konge af navn. Hans indsats er mindet med en lang indskrift på en tavle øverst på tårnets vestside.

Hver af de pyramideformede gavltoppe blev ved tårnets opførelse forsynet med et jernkors. Det er ret så sjældent – jeg kan ikke umiddelbart komme i tanker om andre danske kirketårne med denne udsmykning. Mange kirker fra denne periode har et 1700-tals-spir. Men de kirketårne, der helt eller delvis blev opført i perioden o. 1750-1825, fik enten et observatorium øverst (Køng og Dreslette) eller også blev hele taget udformet som en pyramide med et kors på toppen.

Så efter min mening har korsene på Hellested kirkes tårn en ganske betydelig kulturhistorisk værdi: De er værd at passe på!

Læs også: Nu glimter korsene atter øverst oppe

Og sådan blev det færdige resultat. (Foto: Janni Hansen)

Ulla Kjær henviser i øvrigt til Hans Stiesdals artikel om tårnet: „Hellested kirkes tårn, Stevns herred, Præstø amt, opført 1765. Her tilskrevet arkitekten Georg David Anthon”, i: „Fest-skrift til Olaf Olsen på 60-års dagen den 7. juni 1988”, udgivet af Oldskriftselskabet 1988, s. 329-34. Her gengives et uddrag af, hvad Per Kristian Madsen, Nationalmuseet, skrev i samme forbindelse:

’Det ses i Danmarks Kirker, at tårnet er rejst 1765, og at den nuværende, øverste tak på tårnene formodes at være senere, ligesom takkerne er det.’

Skriv en kommentar