(Last Updated On: 23. juni 2020)

Bestyrelsesmedlemmerne Rehne Høst Altenburg og Inge Milbrat – henholdsvis nuværende kasserer og tidligere kommunalpolitiker – har forladt Nyt Stevns. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: Blot en uge før generalforsamlingen i Nyt Stevns torsdag den 25. juni valgte to af borgerlistens bestyrelsesmedlemmer at tage deres gode tøj og gå. Torsdag i sidste uge sendte de deres udmeldelse til formanden: Poul Erik Brixtofte.

Både Rehne Høst Altenburg og Inge Milbrat har været med i Nyt Stevns siden den stiftende generalforsamling i april 2017. Inge Milbrat var dengang medlem af Kommunalbestyrelsen, hvor hun få dage forinden havde meldt sig ud af Venstre i sympati med daværende borgmester Mogens Haugaard, som efter hendes opfattelse var blevet mobbet ud af partiet.

Også Rehne Høst Altenburg sluttede sig til, fordi han ikke fandt, at borgmesteren havde fået en fair behandling af Venstre Stevns.

I en kortfattet pressemeddelelse begrunder de to deres udmeldelse af Nyt Stevns med, at »vi ikke længere taler samme sprog eller har samme værdier, og at vi som bestyrelsesmedlemmer ikke føler os hørt og delagtiggjort i diverse beslutninger, som efter vores bedste overbevisning er den grundlæggende mening med en bestyrelse«.

Skriv en kommentar