(Last Updated On: 26. marts 2021)

Et sporskifte satte ud, og toget kørte af skinnerne, da det tidligt onsdag morgen kørte frem mod Hårlev Station. Der var ingen passagerer ombord, og lokoføreren fik ingen fysiske skader. Resten af dagen er der indsat togbusser mellem Hårlev og Faxe Ladeplads.

Af Henrik Fisker

Toget holder stille mellem spor 1 og 2 efter afsporingen på Hårlev Station. (Foto: Henrik Fisker)

Hårlev: Tidligt onsdag morgen blev ét af Østbanens tog afsporet, da det kørte ind på Hårlev Station. Toget var uden passagerer, da det var på vej på sin første tur med kurs mod Køge og Roskilde. Der var således kun lokoføreren ombord på toget, og han slap uden fysiske skader.

Uheldet skete omkring kl. 5.30, da sporskiftet mellem spor 1 og spor 2 satte ud, så toget kørte af skinnerne. Der skete kun mindre materielle skader på toget, mens skinnerne blev synligt bøjede under togets vægt.

Afsporingen betød, at Østbanens morgenpassagerer blev forsinkede. Men blot en halv time senere var togbusserne fra Herfølge Turistfart i drift. De blev indsat mellem Hårlev og Faxe Ladeplads, mens togene kørte normalt på de øvrige strækninger, dvs. mod Køge og Roskilde og mod Rødvig.

I en pressemeddelelse oplyste Lokaltog A/S, at der ville blive indkaldt ekstra mandskab, som straks ville gå i gang med at udbedre skaderne, når toget var løftet tilbage på sporet og rangeret væk.

Togdriften på strækningen var genoptaget i normalt omfang fra torsdag morgen.

– Det er en alvorlig situation, når et tog bliver ramt af en afsporing, og vi er i fuld gang med at undersøge hele hændelsesforløbet for at kunne kortlægge, hvad der er årsagen til afsporingen. Sikkerheden på jernbanen er helt afgørende for, at vi kan fastholde kundernes tillid, og jeg vil gerne understrege, at man trygt kan benytte togene på de øvrige strækninger, og vi genoptager ikke driften her, før forholdene er i orden igen. Heldigvis var der ingen passagerer i toget, og lokoføreren har heller ikke fået fysiske skader, men han er selvfølgelig påvirket af uheldet og får nu den hjælp, som han har brug for, udtalte administrerende direktør i Lokaltog, Lars Wrist-Elkjær.

Lokaltog har orienteret Havarikommissionen om afsporingen, Havarikommissionen oplyser, at den ikke går ind i sagen med den begrundelse, at der ikke er sket personskade, og at omfanget af de materielle skader ikke er større, oplyser Lokaltog.

Afsporingen på Hårlev Station kommer umiddelbart før, at Folketingets partier starter forhandlingerne om fordelingen af fremtidens transportinvesteringer i Danmark. Her vil flere partier kræve en løsning på problemet med Østbanens nedslidte skinnenet på bordet. Det fremgik bl.a. af debatten på Transportudvalgets høring om lokalbanernes fremtid for en måned siden.

Hele onsdagen kørte der togbusser mellem Hårlev og Faxe Ladeplads. (Foto: Henrik Fisker)

Skriv en kommentar