(Last Updated On: 6. februar 2020)

Østbanens problemer skal løses hurtigst muligt, og løsningen er togdrift på skinner, ikke en BRT-løsning. Det mener folketingspolitiker Eva Flyvholm (EL), der onsdag adresserede problemerne overfor transportministeren under spørgetiden i Folketinget

Eva Flyvholm er folketingsmedlem for Enhedslisten. Hun er valgt i Sjællands Storkreds i 2015. (Foto: Steen Brogaard)

Østbanen: Under Folketingets spørgetid onsdag stillede Enhedslistens Eva Flyvholm et spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S) om baggrunden for, hvorfor han – i samarbejde med Region Sjælland – har igangsat en undersøgelse af BRT-løsningen som en mulig erstatning for almindelig togdrift på Østbanen-strækningen.

BRT (Bus Rapid Transport, red.) er en slags bus eller tog på gummihjul, som kører i egen bane. Ifølge transportministeren bliver der tale om en løsning, som vil give en rejse:

– Der er kendetegnet ved høj komfort, stationslignende stoppesteder med niveaufri ind- og udstigning og en rejsetid, der svarer til toget på Østbanens, altså ikke med den rejsehastighed, der er nu, men med den, der var tidligere, inden man nedsatte hastigheden, forklarede Benny Engelbrecht.

Det er Region Sjællands manglende vedligehold af togskinnerne på Østbanen – der kører på strækningerne Rødvig-Køge og Faxe Ladeplads-Køge – som har medført nedslidte spor, hvilket siden 15. december 2019 har resulteret i en reduktion i antallet af togafgange såvel som togenes hastighed.

Det haster

Modsat betegnede Eva Flyvholm BRT-løsningen som en ringere busløsning med dårligere komfort, sammenlignet med den traditionelle togdrift. Samtidig udtrykte hun stor bekymring for det akutte behov, hun mener, der er for at finde en løsning nu:

– Folk bliver forsinket hver dag, som det er nu. Vi ved, at passagererne siver væk, fordi der er den usikkerhed her om banen. Der er et kæmpestort behov for, at man fra regionens side – og her fra statens side – går sammen og siger: Vi vil gerne have løst det her. Jeg tror ikke, der er noget at rafle om, når man siger, at bare det at få toget til at køre igen på en ordentlig måde vil være langt den bedste løsning for folk, sagde Eva Flyvholm, der heller ikke har kunnet finde eksempler på, at BRT-løsningen har fungeret godt på lange strækninger, men at den mere egner sig til bytransport.

BRT-løsningen er i dag anvendt i flere udenlandske storbyer med trængselsproblemer, men er ikke så udbredt på længere stræk uden for byområder.

Beslutning er ikke truffet

Transportministeren understregede i sit svar, at der på nuværende tidspunkt er tale om en undersøgelse. Samtidig fremhævede han BRT som en grøn løsning med eldrevne køretøjer, til gavn for nedbringelsen af CO2-udslippet.

– I en potentiel grøn BRT-løsning på Østbanen indgår også en vision om at udnytte potentialet i nye mobilitetsformer og fremtidens teknologi. En lukket bane som Østbanen vil være et ideelt miljø til førerløse køretøjer, da der ikke kommer til at køre anden trafik, sagde transportministeren.

Han understregede også, at der er tale om en undersøgelse, og at der således ikke er truffet nogle beslutninger om Østbanens fremtid.

– Undersøgelsen af en regional BRT kommer til at køre parallelt med den undersøgelse af sporrenovering af Østbanen, som regionen allerede har besluttet at lave.

Når begge undersøgelser er afsluttet, gerne samtidig, vil det være Region Sjælland, der beslutter, hvilken løsning, de mener, er bedst for Stevns og Østbanens brugere. Vi forsinker dermed ikke noget ved at lave undersøgelsen, sagde Benny Engelbrecht, der kaldte regionens manglende vedligehold af Østbanens skinner for ’et enormt vedligeholdelsesefterslæb og en kæmpemæssig udfordring’.
rmh

Skriv en kommentar