(Last Updated On: 7. oktober 2019)

Årtiers manglende prioritering af den offentlige transport resulterer nu – med kort varsel – i en væsentlig forringelse af togforbindelserne fra Stevns og Faxe Kommuner og til Køge. Movia og Lokaltog har netop meldt ud, at der allerede fra midt i december vil ske store ændringer i servicen på Østbanen. Pendlerne kan nu se frem til øget rejsetid, færre afgange og togskift i Hårlev.

Det risikerer i særlig grad at påvirke de unge studerende, som i forvejen rejser langt til deres uddannelsessted. Det øger risikoen for, at flere mister motivationen for at fuldføre eller vedligeholde deres ungdomsuddannelser, som ligger i Køge eller længere væk. For manges vedkommende er toget eneste mulighed for at komme frem.

Det er under al kritik, at skinnenettet er blevet negligeret så længe, at sporene nu er i sådan en stand, at der må skrides til en så stor forringelse af togdriften.

Skinnernes beskaffenhed er tilsyneladende kommet bag på Movia og Lokaltog. Det korte varsel levner meget begrænsede muligheder for at nå at løse problemet politisk, inden den nye, forringede køreplan træder i kraft i midten af december, og der er ikke udsigt til, at problemet bliver løst i overskuelig fremtid. Det er ikke godt nok.

Dette har store konsekvenser for udviklingsmulighederne i landkommuner, som i forvejen er udfordret på infrastrukturen og den offentlige transport. Lokalbanen er en vigtig livsnerve, som må og skal prioriteres.

Denne udvikling er i modstrid med de signaler, der sendes fra den nye regering om grøn udvikling, udligning og bedre vilkår for landdistrikterne. Jeg håber derfor på, at Regeringen og Regionen, som har ansvaret for lokalbanerne, vil tage problematikken alvorlig, og at Folketingets partier vil tage det med i forhandlingerne om Finansloven for 2020.

Det er et akut problem, og der skal penge til.

Line Krogh Lay
Folketingskandidat Radikale
Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune

Skriv en kommentar