(Last Updated On: 25. februar 2019)

Det selv-såede birketræ. (Foto: Allan Olsson)

Jeg synes, at det er en interessant, men underlig indgangsvinkel, kommunen har til borgernes henvendelser. Uanset hvad det drejer sig om, så er det som om, det er dem mod os.

Jeg er af den opfattelse, at kommunen er borgerne, altså de borgere som indbetaler kommuneskat, så de ansatte kan få løn og derigennem hjælpe de borgere, som har et behov. Man kalder det jo »Borgerservice«, og hvis man har ønske om, at dette er et vartegn for kommunen, mener jeg ikke, at man bare skal være afvisende og nedgøre borgerne, når man blandt andet spørger til et selvsået birketræ på Stevnsvej, ud for Nicolinelund.

Op til Stevnsvej er opført 20 gårdhavehuse, som alle er med opvarmningskilden varmepumpe, et Nilan anlæg, hvor luften filtreres gennem indsugningskanaler på taget. I disse kanaler sidder der luftfilter, som det anbefales at skifte op til en til to gange årligt.

Omgivelserne, miljøet og alt andet, der omgiver os, påvirker selvfølgelig vores varmepumper og den enkelte borger, så det gælder til enhver tid om at gøre det så lempeligt som muligt, i alle henseender.

Vi har tilladt os at henvende os til kommunen omkring et selvsået birketræ, som står i, hvad man fra kommunens side kalder »Kommunens rabat« – nej, det er borgernes rabat, men kommunen har vedligeholdelsespligt, hvilket er noget helt andet – ved Stevnsvej, tæt på tunnellen og stien til Vallø.

Hvorfor har vi så gjort dette? Ja, det har vi, fordi vores filter fyldes med pollen. Det kræver, at filtrene skal skiftes hyppigere end ellers, og dermed er en direkte ekstra omkostning for den enkelte. Ud over dette bor der en borger med allergiproblemer i området, som er gevaldigt generet af pollen.

Vi er alle klar over, at vi ikke kan fælde alle træer i området, men man kan i det mindste begrænse og reducere så meget som muligt for at tilgodese borgernes behov. Det er nu sådan, at man inden for offentligt regi har besluttet, at der ikke skal og må plantes birketræer mere, netop af de årsager som er beskrevet her, gener af pollen.

Det er derfor beklageligt, at man fra Stevns Kommune, Materielgården, nedgør vores henvendelse og henleder opmærksomheden på, at man som borger må kunne forvente, at der kan blæse blade ind på ens grund, og her er vi under grænsen for, hvad man må kunne tåle som nabo til et selvsået birketræ i »Kommunen rabat«.
Som beboer i Nicolinelunden takker jeg mange gange for forståelsen.

Allan Olsson 
Nicolinevej 69 
Strøby Egede

Tilstoppet filter. (Foto: Allan Olsson)

Skriv en kommentar