(Last Updated On: 29. oktober 2019)

Det er Reinar Jensen til venstre, som her ses sammen med de to træfældere, der onsdag eftermiddag i sidste uge kunne pakke deres maskiner sammen og køre hjem efter veludført arbejde. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Varpelev: Tirsdag, onsdag og torsdag i sidste uge var der stor aktivitet på den ellers så fredelige kirkegård ved Varpelev Kirke.

To af kirkegårdens mere end 100 år gamle træer – en ahorn og en ask – måtte se deres dage talte. Begge træer var plaget af råd, og træerne var efterhånden blevet så høje og omfangsrige, at de kunne risikere at gøre skade på nabotage til kirkegården. Derfor blev de i sidste uge fældet.

Rekreative områder

Menighedsrådet har de seneste år arbejdet på at gøre dele af kirkegården grønnere. Flere gravpladser er blevet nedlagt og i stedet er plantet græs, blomster og nye, mindre træer. Der er også stille borde og bænke op, så besøgende kan side og nyde en stille stund i grønne omgivelser.

Her et par ‘før-billeder’, umiddelbart før de to træer blev fældet. (Fotos: Reinar Jensen):

– Færre bliver begravet på kirkegården i Varpelev. Vi har en til to begravelser om året, så mange af gravpladserne står efterhånden ubenyttet hen, forklarer menighedsrådets kirkeværge Reinar Jensen.

Han forklarer videre, at det – udover et ønske om at skabe et rekreativt område til gavn for de besøgende – også er billigere at vedligeholde græsarealer fremfor grusarealer.

Og her et ‘efter-billede’. Varpelev Kirke er blevet langt mere synlig, nu da de to store træer er væk. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Arbejdet med at omdanne dele af kirkegården til et rekreativt område påbegyndtes allerede sidste forår, og vil fortsætte de kommende år. I første omgang skal de to områder, hvor træerne stod, udjævnes, og så skal der også her plantes græs og blomster.

Sidestolper og trædrejning

Det ene træ målte godt 3,5 meter i omkreds, hvor det var størst og cirka 20 meter i højden. Det er således en stor mængde træ, der nu er fældet og kørt væk fra Varpelev Kirkegård. Ranestedet har fået en del af træet, som skal bruges til sidepæle, og også Mænds Mødesteder har fået en levering til deres træværksted.

Resten er nu kørt væk.

Ældre kridtkirke

Om Varpelev Kirke kan man i ’8 landsbykirker i Vallø Kommune’, skrevet af Jytte Sørensen, Vallø lokalhistoriske Arkiv, 1997, blandt andet læse, at kirken hører til blandt de ældre kridtkirker i Vallø Kommune. Den er bygget med skib og kor i romansk tid, altså i årene 1080-1175 og har i slutningen af denne periode fået tilføjet tårnet. Omkring 1300 har en overhvælving fundet sted. Tilbygninger og taggavle er føjet til i den sengotiske tid 1475-1536, bygget af røde munkesten.
rmh

Træerne var både store i omkreds og i højde, og desuden var de angrebet af råd. (Foto: Reinar Jensen)

Skriv en kommentar