(Last Updated On: 17. februar 2014)

Af Jesper Ricardo Damgaard
Rødvig Strandvej 63, 4673 Rødvig Stevns

Såfremt at du måtte være af den mening, at jeg hverken kan læse eller formulere mig, og sågar er ude af stand til at fatte letfattelige tekster, må vist fuldt ud stå for dine egne forudsætninger som Cand. Phil. i sprogpsykologi?!? … ellers havde jeg vel ikke kunne læse dine mærkelige udtalelser  1/2 i denne så udmærkede avis?
Men som selvstændig næringsdrivende vil jeg absolut ikke have dine forudfattede meninger samt udtalelser påhæftet undertegnede. I øvrigt kaldes sådanne udgydelser for injurier.
Resten af dit flabede svar ønsker jeg ikke at kommentere, ej heller hvorom du måtte kende mit kørselsmønster.
Måtte du fremover ønske at hælde mere galde ud over undertegnede, kan det ske ved direkte henvendelse, så vi ikke skal more de arme Stevnsboere yderligere med disse trakasserier. (I øvrigt er ”sjafutter” meget nedladende  børnesprog).

Skriv en kommentar