(Last Updated On: 16. april 2019)

Den store sal i selskabslokalerne var næsten fyldt, da Strøby Egede Borger- og Grundejerforening holdt generalforsamling. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Strøby Egede er den hurtigst voksende by i Stevns Kommune. Der er de seneste år kommet mange nye boliger, og dermed mange nye borgere – og dermed også flere biler og tæt trafik til følge.

Trafikken er da også et årligt tilbagevendende debatemne, som livligt bliver diskuteret på Strøby Egede Borger- og Grundejerforenings generalforsamling.

2019 var ikke en undtagelse, hvor omfartsvej og statsvej udgjorde en væsentlig del af den afgående formand, Georg Vad-Nielsens formandsberetning.

Han glædede sig over, at Vejdirektoratets undersøgelsesgruppe er nået frem til samme resultat som i 1987:

– Nemlig at en omfartsvej kan anlægges med en forrentningsprocent på cirka 13. I 1987 var den på 14,2 procent. Altså en virkelig god investering, som burde have været udført for længst, sagde han.

Langer ud efter Køge

Mindre glad var han for planerne om at placere en kommende statsvej sydligt, og der blev skudt med skarpt mod Køge:

– Vi har i en arbejdsgruppe bedt om aktindsigt fra Vejdirektoratet. Her fremgår tydeligt, at Køge Kommune har mishandlet undersøgelsen med egne forslag, så den nordlige forbindelse fik så stor en omvej, at den blev urentabel. Køges hensigt er ikke til at tage fejl af. De er fuldstændig ligeglade med forurening og gener for deres borgere. Folk skal bosætte sig i Køge, lød det fra Georg Vad-Nielsen.

Han argumenterede samtidig for, at valget af en sydlig forbindelse låser Stevns Kommune fast i mange år fremover:

– Staten kan nu sige, ’I har valgt projekt, så I skal ikke komme igen de næste tyve år’. Det vil sige, at vore egne politikere lader mere end halvdelen af kommunens borgere holde og kigge på lyssignaler ind i Køge by resten af deres tid.

Høj fart og chikaner

Krydset ved Bakkegårdsvej og Stevnsvej blev kommenteret af flere, bl.a. at det ene af de blå cykelfelter støder direkte op til en kantsten. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Formandsberetningen blev godkendt uden kommentarer, og efter behandling af de øvrige punkter på dagsordenen, kom trafikken til debat under punktet eventuelt.
Flere af de omkring 80 fremmødte i selskabslokalerne i Strøby Egede havde ønsker, kommentarer og input til udvalgsformand for Plan, Teknik og Miljø, Flemming Petersen (V), som noterede sig og kommenterede på de mange meldinger.

Krydset ved Bakkegårdsvej fik hårde ord med på vejen fra flere; især cyklisterne har fået dårlige betingelser. Andre fremsatte ønsker om trafikchikane ved Egelundsvej, ændring af skiltetypen for fartanvisninger på Skovvangsvej, udfordringer for gående, der ønsker at krydse Stevnsvej og biler, som kører op på fortovet, når andre biler holder på Stevnsvej for at svinge til venstre af Åstræde.

Al for høj hastighed var også et forhold, der blev nævnt af flere, bl.a. på Stevnsvej.

– Der bliver kørt sindssygt stærkt på Stevnsvej. Både Strøby, Klippinge og Lille Heddinge har chikaner på Stevnsvej. Hvorfor er Strøby Egede det eneste sted, der ikke må få chikaner, spurgte en af de fremmødte?
rmh

Skriv en kommentar