(Last Updated On: 8. oktober 2018)

Formanden for Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Flemming Petersen (V) måtte tage mod mange kritiske indlæg på trakfikmødet.
(Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Det var en velbesøgt høring, der den 25. september kunne præsentere 15 konkrete trafikprojekter for over 80 fremmødte borgere i Hårlevhallerne.

Hvidbog til december

Trafikplanen er udarbejdet af ingeniør- og arkitektrådgivningsfirmaet Sweco, og den indeholder fire overordnede punkter: trafiksikkerhed, trafikstruktur, fremkommelighed og kollektiv trafikbetjening.

Der har været offentlige høringer, som fortsætter frem til 22. oktober, hvorefter der udarbejdes en ’hvidbog’ med alle høringssvar, som forelægges kommunens Plan, Miljø og Fritidsudvalg i december 2018.

Kritisk debat om statsvej

Udvalgets formand, Flemming Petersen (V) indledte mødet med at erkende, at mange nok var kommet for at give sit besyv med i den aktuelle debat om en sydlig vejforbindelse fra Stevns til motorvejen.

Derfor tog han resolut “tyren ved hornene”, og gav en redegørelse om den proces, som skal ske på baggrund af Vejdirektoratets forundersøgelse, som blev omtalt i Stevnsbladet den 4. september i år.

Efter adskillige kritiske udsagn som “spild af penge”, og “bestilt rapport” ebbede debatten ud, og den egentlige høring om trafikplanen kunne starte.

175 borgerforslag

Fremtidens trafikindsats vil fokusere på bl.a. bedre stinet, mere trafiksikkerhed, udarbejdelse af hastighedsplan, bedre vejvisning, overvågning og tilpasning af veje, og optimering af kollektiv trafik.

De mange forslag ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der er indtil nu fremkommet 175 borgerforslag, og høringsfasen er stadig i gang.

Projekter for syv millioner

Ifølge trafikplanens projektliste, som omfatter 15 konkrete projekter, skal der findes knapt syv mio. kr. for at realisere anlægsarbejder fra en krydsningshelle ved Stevnsvej/Strandparksvej i Strøby Egede (350.000 kr.) til etablering af byporte og fællessti ved Køgevej i Store Tårnby (4.385.000 kr.).

I budget 2019 er der afsat 250.000 kr. til trafikprojekter.

– Det dækker desværre ikke alt, erkender Flemming Petersen og tilføjer: Men det er en start.

sky

Skriv en kommentar