(Last Updated On: 3. august 2022)

Sådan siger næstformanden i Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg.

Af Klaus Slavensky

Stridens kerne er bl.a. dette vejbump på Hovedgaden i Hårlev. Der er flere af slagsen, som hverken på fotoet eller i virkeligheden kan anes, hvor beboere mener det er effektløst og ikke nedsætter hastigheden. (Foto: Klaus Slavensky)

Trafik: Flere beboere i Hårlev er bekymret over trafiksikkerheden på den over 2 km lange Hovedgaden, der går fra rundkørslen ved Køgevej, gennem hele Hårlev, forbi Sundheds- og Frivillighedscentret og baneoverskæringen.

Stevnsbladet har talt med lokale, som ønsker at være anonyme, men deres identitet er lokalavisen bekendt.

Trafikmåling foretaget

Deres udsendte besigtigede Hovedgaden i sidste uge, og på trods af trafikskilte med max 40 km, så drønede biler gennem Hovedgaden med højere hastighed, og uden at ænse nogle få fladtrådte bump i vejen.

– Vi har flere gange forsøgt at råbe forvaltningen kommunen op, men de kommer kun og lapper nogle huller. Dette er jo byzone, der færdes børn og ældre, som nu lever i usikkerhed, lyder det fra en af beboerne.

Der er flere meget lave forhøjninger som ingen effekt har på trafikken. Sidste år i juli måned iværksatte kommunens Vej & Materielgård et nyt tiltag med såkaldte aggressive bump ved krydset Hovedgaden og Metalvej i Hårlev, hvor det nye boligområde Høvdingegården ligger.

Dengang lovede formanden for kommunens Plan, Miljø og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V), at der er mere på vej, men projekterne afhænger af tilladelser fra myndighederne.

– Der handler om at finde en balance mellem et tryghedsskabende miljø for beboerne, og så sikre at pendlere kan komme nemt til og fra arbejde, siger han og peger på en trafiktælling fra 11.-18. nov. 2021, som har målt hastigheden på Hovedgaden i Hårlev.

Her viser det sig, at 85 pct. af bilisterne med en hastighed på 43,6 km/t eller derunder, og der er en gennemsnitshastighed på 37 km/t. Målingen har talt et dagligt gennemsnit på 4.099 biler, og 11 af disse havde kørt mere end 60 km/t.

Tages op i udvalg

Udvalgsformanden forklarer, at den ekstra bevilling på 1 mio. kr. er brugt.

– Der bliver således ikke lavet flere bump fra den pulje i år. Så man skal ikke forvente nye vejchikaner eller højere bump på Hovedgaden i Hårlev i 2022. der er selvfølgelig midler til løbende drift, som bruges på trafiksikkerhed, og den diskussion har vi hele tiden, siger Flemming Petersen.

Næstformanden i Plan, Miljø og Teknikudvalg, Jørgen Larsen (N) har rejst problematikken flere gange, og vil gøre det igen.

– Hver gang har forvaltningens teknikere afvist muligheden for mere ’aggressive bump’ eller egentlige trafikchikaner, af hensyn til busser og lastbiler, oplyser Jørgen Larsen.

Det undrer Stevnsbladet al den stund, er der mange steder i Stevns Kommune findes både aggressive bump og trafikchikaner, bl.a. ved Strøby Bygade, ved Bjælkerupvej ud for De Forenede Dampvaskerier og plejecenter Stevnshøj samt hele 5 store bump på Rødvigvej gennem Lille Heddinge.

– Ja, det er rigtigt, og jeg forstår heller ikke, at det skulle være et problem i Hårlev, siger Jørgen Larsen.

De utilfredse beboere i Hårlev har forsat håb om højere vejbump, men håber mest på trafikchikaner som i bl.a. Hellested.

Lokalpolitiker Jørgen Larsen er enig med beboerne, og påpeger at han også tidligere har talt for øget trafiksikkerhed andre steder i Hårlev.

– Den hyggelige børnehave, Hotherdalen i Dalen i hjertet af Hårlev, ligger også udsat. Her er det helt tosset. Det er bare ikke godt nok. Trafiksikkerheden i Hårlev er en ommer, og jeg vil tage det op i udvalget, lover Jørgen Larsen fra Nyt Stevns.

Skriv en kommentar