(Last Updated On: 26. marts 2018)

I forbindelse med forrige uges artikel om dette emne blev jeg kontaktet af Stevnsbladet, der spurgte specifikt til om vi støttede forslag om et fodgængerfelt på Stevnsvej over for Strandparksvej.

Jeg svarede, at det giver reglerne fra Vejdirektoratet ikke giver mulighed for. Ingen grund til at bruge tid på det.

Efterfølgende skriver de i artiklen, at Materielgården er enig i, at reglerne ikke tillader et fodgængerfelt på stedet, men en mulighed kunne være en krydsningshelle. Nøjagtig som amtet i 2002 lavede på Stevnsvej, hvor der i dag er lyssignal ved Kystvejen.

Det er et helt andet projekt, som vi af uforklarlige grunde ikke blev spurgt om.

Det virker lidt påfaldende, set i lyset af, at der i april 2018 vil blive afholdt borgermøde om trafiksikkerhed for Strøby Egede. Her får borgerne mulighed for at komme med forslag til praktiske løsninger.

En ting er helt sikker, vi drøfter ikke kommende projekter med kommunen gennem aviserne!

Foreningen har gennem årene arbejdet aktivt på forbedring af trafiksikkerheden, og bl.a. brugt medlemskontingent på anlæg af trafikchikanerne på villavejene.

Medio 2018 får vi forhåbentlig en positiv melding fra Vejdirektoratet om et kraftigt løft i infrastrukturen for området. Så er det tid til at kigge på, hvordan Strøby Egede skal se ud i fremtiden.

Georg Vad-Nielsen,
Formand Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

 

Skriv en kommentar