(Last Updated On: 2. marts 2021)

Projektet støttes af Selskabet Højeruplund

Højerup: Gennem længere tid har traktør Karl Peter Andersen været primus motor for at oprette et hotel, eller et overnatningscenter, i Højerup, som tager højde for den forventede øgede turisme, der gerne skulle tilgå Stevns, når Besøgscentret i Boesdal åbner i 2022.

Traktør: Kan ikke forenes

Karl Peter Andersen har fulgt kulturfolks idé om at bruge det lukkede Stevns Museum til Kulturhus, og var blevet inviteret med til at præsentere denne idé for lokalpressen.

Karl Peter Andersen kan fra sit Traktørsted se over til grunden, hvor han ønsker at få overnatning til turister. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Men han ønsker ikke at »skabe forvirring« ved at være med til at præsentere projektet over for offentligheden.

– Det er almindeligt kendt, at jeg arbejder for et andet projekt. Mit ønske er at skabe et hotel med 30 overnatningspladser og en konferencesal. Og selv om det kunne være fint at supplere det med et kulturhus, så har jeg svært ved at se, at de to formål kan kombineres. Alene museumsbygningens fysiske tilstand taler imod tanken, siger Karl Peter Andersen.

Han har ikke nogen tidshorisont for, hvornår et eventuelt hotel på museumsgrunden kan realiseres.

– Lige nu er alt jo lukket ned på grund af corona, og bagefter når vi til arbejdet med at rejse den nødvendige kapital og udarbejde et prospekt. Men ideen er ikke droppet, og jeg håber stadig, at det kan lade sig gøre på et tidspunkt, siger han.

Karl Peter Andersen tilføjer, at han finder arbejdsgruppens ønske om et kulturhus sympatisk:

– Som jeg har forstået det, er tanken at tiltrække mere kulturliv til Stevns, og det trænger vi til. Men det behøver måske ikke at ligge i Højerup, hvis man kan finde et andet egnet sted, siger han.

Kulturfolk: Kan forenes

En af initiativtagerne til kulturhuset i Højerup, Vera Rahbek siger:

– Vores interesser kan sagtens forenes. Vi vil gerne bygge bro mellem de forskellige interesser. Vores forslag skal også ses i lyset af, at Selskabet Højeruplund og formanden Jens Carl Jørgensen har sørget for, at Højerup er kommet på højkant. Vores idé om et kulturhus vil bidrage til Selskabets formål om en kulturel og almennyttige forpligtelse for området, siger hun.

Selskab: Muligt at forene

Højeruplund omfatter arealet omkring kirke, traktørsted, fiskerhus og mindelund. Bl.a. blev lunden og traktørstedet tilbage i 1911 skænket til Selskabet Højeruplund, som fik museum og marken syd for i 2019. Selskabets formand, Jens Carl Jørgensen, er bekendt med den private kulturgruppes planer om at etablere et kulturhus i området.

– Vores første prioritet er et overnatningssted, fastslår Jens Carl Jørgensen, og henviser dermed til traktør Karl Peter Andersens planer om hotel for de mange turister, som forventes at følge med det kommende Besøgscenter for Stevns Klint.

Selskabet Højeruplunds formand ser dog ikke nogen modstrid i at kombinere begge idéer.

– Jeg kan ikke tale på hele bestyrelsens vegne, men vil personligt ikke udelukke muligheden for en kulturel funktion i dele af bygningen. Måske kunne der være overnatning om natten og kulturarrangementer i dagtimerne, lyder det fra Jens Carl Jørgensen, som dermed refererer til Designerne i VæRK 21’s udstilling i 2020 med kunsthåndværk og grafik i det gamle Stevns Museum, hvor der tillige blev afholdt en Grundtvigkoncert og Klint musikteater optrådte med lyrikkoncerten Cyklus.

– Men vi arbejder først og fremmest med overnatningsmuligheder, og vi har udskiftet taget, så vi kan bevare bygningen indtil videre, og dermed kan det blive det muligt for kulturgrupper at nyttegøre den, siger Jens Carl Jørgensen.

Græsk-katolsk om nedrivning

Det tidligere Stevns Museum blev bl.a. lukket på grund af skimmelsvampeangreb.

”Er det på den baggrund muligt og ansvarligt at benytte stedet til f.eks. overnatning eller kulturelle arrangementer?”

– Selskabet Højeruplund har ikke fået lavet en tilstandsrapport. Vores politik er, at vi gør eventuelle brugere opmærksomt på risiko for skimmelsvamp og at bygningen ikke kan varmes op, men det er brugerens ansvar, forklarer Jens Carl Jørgensen, der samtidig oplyser, at lejen for lokalerne af samme grund er sat meget lavt.

– Der er givet dispensation for området frem til 2022, og så vidt jeg er orienteret, så skal man blot inden denne periode have påbegyndt en del af det samlede dispensationsprojekt, byggeri af f.eks. en trappe og lignende. Om der bliver overnatning i den eksisterende bygning, eller om den bliver revet ned og noget nyt bygges, det er jeg græskkatolsk overfor. Vi har blot ønsket at sikre arealet for Højeruplund, og finansieringen af et overnatningssted er os uvedkommende, men skal selvfølgelig være på plads, slutter Jens Carl Jørgensen.
sky/hfi

Skriv en kommentar