(Last Updated On: 4. april 2022)

En anden løsning end slam-dumpning skal undersøges

Det ser ud til, at dumpning i Køge Bugt måske bliver afværget. Det lykkedes simpelthen ved fælles hjælp og Sverige at råbe Christiansborg op, selvom det i lang tid har set sort ud.

Det tegner også til, at worst case scenario mht. flytningen af Lynettens spildevand til Hvidovre er på vej af brættet. Der er tilsyneladende, med få ændringer, kapacitet nok på den nuværende placering frem til 2075 i følge Biofos’ seneste beregninger.

Vi mangler ‘bare’ at stoppe holmene og sandsugningen.

I den bedste af alle verdener kunne man håbe, at man så på hele Lynetteholmsprojektet igen.

I dag vil jeg dog glæde mig over, at de seneste mange måneders hårde arbejde ser ud til at have nyttet.

Nu må vi ikke give slip – sagen skal følges helt til dørs, så man ikke bare dumper i havet et andet sted eller dropper en alternativ løsning pga. økonomi.

Radikale Venstre arbejder for at rense det og deponere det på land og en total udfasning af klapning i de danske farvande.

Tak til alle, som har kæmpet for at stoppe det.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Stevns Kommune

Skriv en kommentar