(Last Updated On: 3. december 2018)

Fra maj 2020 skal borgerne i Stevns Kommune sortere deres affald i seks forskellige typer, fordelt på tre beholdere. Tømning af beholderen med mad- og restaffald vil ske hver 14. dag. De to øvrige tømmes hver 6. uge

Her ses fire 140-liters affaldsbeholdere, som er de beholdere, der bruges i dag. Fra maj 2020 skal hver husstand have tre 240-liters beholdere.

Stevns: Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag aften i sidste uge – med 17 stemmer for, mens DF stemte imod – at godkende en ny affaldsordning, som skal implementeres den 1. maj 2020.

– Vi har i udvalget arbejdet med forskellige scenarier, og vi har valgt den ordning, som giver 53 procent genbrug af vores affald. Det giver os en margin på tre procent i forhold til de krav, der stilles, forklarede Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er det udvalg, der har med affald og renovation at gøre.

EU har opstillet nye mål for deponi og for genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa.

– Blandt andet skal vi i 2022 genbruge 50 procent af vores affald. I dag genbruger vi 27 procent i Stevns Kommune, oplyste udvalgsformanden.

– Så vi gør det, fordi vi skal, men vi gør det også, fordi det er en god idé i forhold til kloden og vores ressourcer, sagde Flemming Petersen.

Fra to til tre beholdere

I forbindelse med udvalgsarbejdet for at finde den rigtige løsning har PMT bl.a. afholdt temamøde i kommunalbestyrelsen samt borgermøde på Store Heddinge skole, hvor forskellige løsninger blev præsenteret.

Udvalget har nu valgt en løsning som betyder, at den enkelte husstand fremover skal have tre affaldsbeholdere, hvor man i dag har to: En til almindeligt restaffald og en til papir.

Beholderne er i dag på 140 liter. De fremtidige beholdere vil alle være på 240 liter og inddelt i to sorteringsrum; en beholder til hhv. mad og restaffald, en beholder til hhv. papir og glas samt en beholder til hhv. plastik og metal.

Line Krogh Lay kunne godt sætte sig ind i, at nogle borgere synes, at antallet og størrelsen af affaldsbeholderne kan blive en udfordring.

– Men vi bliver nødt til at anskue affald på en anden måde. Det er bare nødvendigt, sagde hun.

Etageejendomme og tæt bebyggelse kan få større, fælles beholdere på såkaldte ’nær-genbrugsøer’.

Import af affald

Forud for afstemningen havde Varly Jensen (DF) en anke i forhold til den import af affald fra udlandet, der finder sted.

– Årligt importerer vi ni tons affald fra Irland. Hvorfor gør vi det? Fordi vi skal genbruge mere af vores eget affald, og det betyder, at vi bliver nødt til at importere mere affald til forbrænding, sagde Varly Jensen, som også nævnte merudgiften for borgerne samt et endnu ikke kendt udbud og dermed en usikker økonomi for projektet, som årsagerne til, at DF ikke kunne stemme for forslaget.

DF ønsker at bevare den nuværende ordning.

– Import af affald har intet med denne her sag at gøre. Det affald, man henter, er fra steder, der ikke selv har mulighed for at forbrænde deres affald. Der er foretaget beregninger, som viser, at selvom man tage højde for transporten, så er det – sammenlignet med for eksempel transport af fossilt brændstof fra Venezuela – langt bedre for CO2-regnskabet, argumenterede Flemming Petersen.

Næste skridt

Nu går forvaltningen i gang med at udarbejde udbudsmateriale for indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger.

Udbudsmaterialerne vil blive forelagt PMT for godkendelse inden arbejderne sendes i udbud, ligesom resultatet af de enkelte udbud vil blive forelagt for PMT inden indgåelse af nye kontrakter.

Indkøb af beholdere og nye indsamlingsordninger forventes sendt i udbud i foråret 2019.

Der er ren brugerbetaling på renovationsområdet. Der forventes en merpris i forhold til den pris, som borgerne i Stevns Kommune betaler i dag for at få hentet deres affald. Nye takster vil dog først kunne beregnes efter udbud for indkøb af nye beholdere og nye tømningsordninger.
rmh

Skriv en kommentar