(Last Updated On: 7. maj 2018)

Etablering af nye ridestier er en langstrakt proces, som både kræver aftaler med de mange lodsejere og koordinering med kommunen. (Foto: Stevns Erhvervsråd)

Stevns: Der blev dannet tre lokale ridelaug, da 20 lokale ryttere fra hele Stevns for nylig var samlet i Tinghuset. Laugene skal arbejde videre med rideruterne i hver deres område; Nord-Vest, Nord-Øst og i Syd.

– Vi var meget glade for at se det store engagement fra de lokale ryttere. Vi er meget afhængige af, at de har lyst til at deltage i arbejdet med ruterne, hvis projektet skal lykkes, da de sidder inde med en stor viden om stierne og vejene i deres lokalområde og måske kender lodsejerne, forklarer turismekonsulent Thor Nielsen.

I Nord-Vest gruppen, som arbejder med rideruter i området omkring Vallø-Endeslev-Hårlev, er arbejdet allerede i fuld gang. Blandt andet skal gruppen i gang med at kategorisere vejene i området alt efter, hvor ridevenlige de er.

– Og så kigger vi meget på, hvilke vandreruter og stier, som er her i forvejen, for jo flere, som har glæde af stierne jo bedre. Mødet med andre bløde trafikanter, ser vi ikke som et problem – snarere som en kontaktmulighed for begge parter, forklarer Claus Bjerge fra ridelauget.

Er man interesseret i arbejdet med rideruterne, kan man følge processen og deltage via Facebook-gruppen Rideruter Stevns, hvor der også er kontaktinformation på de tre ridelaug, som stadig er åbne for nye medlemmer.

 

Skriv en kommentar