(Last Updated On: 4. november 2019)

Et vue over Tryggevælde Ådal med Strøby i horisonten.
(Foto: Klaus Slavensky)

Natur: Da kommunalbestyrelsen afholdt møde i Strøby Idrætscenter den 10. oktober, modtog borgmester Anette Mortensen, over 1.300 underskrifter, som protesterede mod et planlagt byggeri i Åstræde ved Tryggevælde Ådal.

Ugen efter udsendte Miljøstyrelsen en opdateret version af Natura 2000, som opgraderede naturbeskyttelsen i selvsamme ådal.

16 løftede pegefingre

Der blev tilføjet tre nye begrundelser for at bevare naturen i Tryggevælde Ådal.

Det drejer sig om kystlaguner og strandsøer, surt overdrev og den bredørede flagermus, og dermed er listen oppe på hele 16 begrundelser for at passe særligt på naturen i dette område.

Blomst ud af listen

Den lille gule orkidé, mygblomsten, er fjernet fra listen, hvilket har affødt reaktioner fra to kendte naturaktivister fra Stevns.

Både formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse, og forfatter og samfundsdebattør Kjeld Hansen, peger på manglende kontrol og pleje fra myndighedernes side, som årsagen til at mygblomsten er strøget af listen.

Mangel på forvaltning

Miljøjournalist Kjeld Hansen, som både har en fagbogspris i bagagen, og som har været indstillet til Cavlingsprisen for sin journalistik, siger:

– Meningen med Natura 2000-udpegningerne er både at bevare, hvad der findes rundt omkring i det udpegede område, mens også mindst lige så vigtigt at forvalte hele området, så de “pletvise” forekomster kan sprede sig og dermed få det bedre, understreger han.

– Det er altså ikke kun lige den lille plet med orkiderne eller vandhullet med de sjældne frøer indenfor området, der skal beskyttes. I den udstrækning der er tale om de såkaldte habitat-arter, så skal arealer, der støder op til et Natura 2000-område også forvaltes med samme hensigt, at arterne skal kunne brede og sprede sig. Det kan de næppe, hvis der bygges boliger på marken. At mygblomsten er forsvundet, skyldes netop mangel på målrettet forvaltning, siger han.

Minus kontrol og pleje

Michael Løvendal Kruse finder at der i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder i Stevns er skærpelser i forslaget fra Naturstyrelsen, og det glæder Danmarks Naturfredningsforening.

– At mygblomsten er fjernet på listen skyldes at den ikke har været iagttaget i området i mange år. Dermed ikke sagt at den ikke er der, men manglende kontrol og pleje fra myndighedernes side har nok en ikke uvæsentlig del af skylden, fremhæver han.

– Naturstyrelsen har også udvidet det område der er Natura 2000 i Tryggevælde Ådal, og blandt andet for det område, hvor man ville have en omfartsvej styrket, understreger han.

Kommunal indsigelse?

Miljøstyrelsens forslag til ændringer er for øjeblikket i offentlig høring, som slutter den 15. november.

Formanden for Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V), oplyser, at der ikke er planer om at kommer med indsigelser.

Derfor tyder alt på, at Naturstyrelsens nye skærpelser vil indgå i udvalgets overvejelser om bl.a. byggeri ved Ådalen.

Derimod vil Danmarks Naturfredningsforening på Stevns afgive høringssvar.
– Selv om at et område ikke er udpeget som Natura 2000 kan det stadigvæk være vigtig natur som skal beskyttes, siger Michael Kruse og nævner bl.a. Vallø Storskov, som er et område der muligvis indgår i planen om en nye statsvej.

Ansøgningen om byggeri ved Åstræde er endnu ikke sat på Plan, Miljø og Teknikudvalgets dagsorden, idet forvaltningen er ved at klarlægge alle aspekter i sagen.

sky

 

Skriv en kommentar