(Last Updated On: 3. maj 2022)

De radikales kommunalbestyrelsesmedlem, Line Krogh Lay, kalder den kunstige halvø i København for absurd teater.

Kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay (R) foreslår helt at skrotte planer om Lynetteholm. (Privatfoto)

Slam: Lørdag den 30. april afholdt bl.a. Danmarks Naturfredningsforening en stor konference på Christiansborg om ”Fremtidens Øresund”.

Det er en fremtid, som Line Krogh Lay ser som dyster, efter at et flertal af partier i Folketinget sagde ja til at anlægge en kunstig ø i København.

Utroværdig undersøgelse

Øen, Lynetteholm, forventes færdig anlagt i 2070, men forinden skal der flyttes ca. 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam.

Dumpningen af slam i Køge Bugt startede den 6. januar i år. Indtil videre er 228.000 kubikmeter blevet gravet op og dumpet, trods protester fra Sverige og flere eksperters advarsler.

– Vores fælles hav er hverken losseplads eller eksperimentarium for fikse idéer med løbsk økonomi. Skal vi lige starte med at slå det fast endnu engang? lyder det fra Line Krogh Lay, som fortsætter:

– Det er som at se absurd teater at følge udviklingen i sagen om Lynetteholmen. Skeletterne vælter bare ud af skabet i højt tempo. Kritikere af projektet er igen og igen blevet bekræftet i de bekymringer og argumenter, de er kommet med igennem mere end et år. Senest er det nu kommet frem, at miljøkonsekvensundersøgelsen i forhold til dumpningen af bundslam i Køge Bugt er helt utroværdig og bygger på en 40 år gammel artikel om flodmundinger. Forskeren, Fred Lee, forstår ikke, hvordan organisationen bag projektet har brugt deres data til at komme til at komme til den konklusion, at der ikke er nogen betydelig miljøpåvirkning, siger Line Krogh Lay.

Point of no return

Den radikale kommunalpolitiker tager sig til hovedet, og fremhæver, at det har været et kendt kritikpunkt længe for dem, der fulgt sagen tæt, at man ikke kunne bruge den undersøgelse.

– By & Havn er blevet spurgt om, den model de har brugt gang på gang. Enhver kritik, forsøg på spørgsmål eller bekymring er blevet fejet af bordet, bagatelliseret og latterliggjort. Men vi er mange, der har stået fast og kæmpet videre, selv da det syntes næsten umuligt at trænge igennem, og en række kommuner i Køge Bugt har fundet hinanden i et nyt samarbejde om vores fælles farvand, Køge Bugt. Så noget positivt er der da kommet ud af denne horrible sag, understreger hun, og glæder sig over, at det langt om længe ser det ud til, at budskabet trænger igennem, og virkeligheden rammer beslutningstagerne hårdt og kontant.

– Forløbet har givet et indblik i en uholdbar måde at træffe beslutninger på i dele af det politiske system, og det er svært ikke at blive ramt af en ubehagelig tanke om, hvad der ellers skjuler sig under overfladen i denne og måske andre sager. Dette pinlige forløb kunne være undgået, hvis man havde taget sig den nødvendige tid til at undersøge, hvad der egentlig var det bedste og mindst indgribende at gøre for at sikre København mod vandmasserne frem for at løbe i al hast efter en fiks idé med det ene scenarie for øje at smide en mastodontisk, selvdød elefant i Københavns Havn, Køge Bugt og Øresund og servere den i små, mundrette bider med lidt grønt krydderi, siger Line Krogh Lay og slutter:

– Et godt råd: Tryk alt – control – delete på det projekt, og tænk jer rigtig godt om. I står lige midt i point of no return for vores skrøbelige havmiljø.
sky

Skriv en kommentar