(Last Updated On: 14. november 2016)

Indbyggertallet i Strøby Egede har de seneste år været støt stigende, og trafikken fra den sydlige del af kommunen kører fortsat gennem byen, når turen går nordpå. Grundet den øgede belastning af Stevnsvej, ønsker kommunen at udføre tiltag, som dels kan øge trafiksikkerheden og dels bedre fremkommeligheden på Stevnsvej

12msb-rmhborgermoede-trafik-i-stroeby-egede-syd

Der blev diskuteret mulige løsninger for øget trafiksikkerhed ved bordene. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøbyhallen: Der var mandag aften inviteret til dialogmøde med borgerne om trafiksikkerheden i Strøby Egede Syd. Godt 40 borgere var mødt op for at komme med deres input til et skitseprojekt udarbejdet af forvaltningen i Stevns kommune i samarbejde med firmaet Hougaard Trafik.

Civilingeniør fra Hougaard Trafik, Rikke Hougaard Sørensen, præsenterede de foreslåede trafiksikkerhedstiltag på Stevnsvej i den sydlige ende af byen. Herefter var der lagt op til diskussion i mindre grupper ved bordene.

– Det er ikke et endeligt forslag, men netop et forslag, I bliver præsenteret for. Vi er interesserede i at få jeres input og gode idéer med hjem i udvalget, understregede formand for Plan- og Teknikudvalget i Stevns kommune, Anette Mortensen (V), da hun bød velkommen.

Dyr løsning
Et af elementerne i projektforslaget er en stitunnel under Stevnsvej mellem Bakkegårdsvej og Valnøddevej, som skal sikre, at skolebørnene får en tryg og ufarlig tur til og fra Strøbyskolen.

For at tilgodese den øgede trafik fra en eventuel udstykning af Bakkegården indeholder forslaget desuden etablering af et signalanlæg i krydset Stevnsvej – Bakkegårdsvej.

Nogle borgere stillede sig positive overfor en tunnelløsning, mens andre gav udtryk for, at det var en dyr løsning.

Flere kom med bud på alternativer til en tunnelløsning, heriblandt etablering af en rundkørsel ved Bakkegårdsvej i stedet for, alternativt at opdele cyklister og bilister, så cyklisterne ved Valnøddevej kører på Gl. Stevnsvej.

Tunnelløsningen gav desuden anledning til flere spørgsmål, heriblandt:

– Vil en tunnel blive brugt eller vil skolebørnene vælge den korteste og hurtigste vej til og fra skole?

– Hvis I (forvaltningen, red.) havde frit spil, uden politiske begrænsninger, ville en underføring så være den mest optimale løsning?

– Er det nødvendigt med både en tunnel og en lysregulering?

Til det sidste spørgsmål svarede driftsingeniør Lars Ellegaard Jørgensen fra Stevns kommunes vejteam:

– Det er vores vurdering, at selv om der bliver anlagt en tunnel, så slipper man ikke for at anlægge en signalregulering. Dels vil det have en sikkerhedsmæssig effekt for de bløde trafikanter, som stadig vil færdes i krydset. Dels sikrer det en god trafikafvikling for trafikanter fra Bakkegårdsvej, så det undgås, at de benytter Egelundsvej som gennemfartsvej, svarede Lars Ellegaard Jørgensen.

Grøn bølge
Projektforslaget lægger op til at der på strækningen vil være fire lyskryds, som trafikanterne skal passere. De to eksisterende ved Strøbyskolen samt ved Rema1000 og Netto. Dertil kommer to nye signalanlæg ved henholdsvis Hybenrosevej og Bakkegårdsvej.

Rikke Hougaard Sørensen fremhævede i den forbindelse vigtigheden af, at lyskrydsene vil reducere bilisternes fart. Hun anbefalede at de blev indstillet til en såkaldt »grøn bølge«, som betyder at bilisterne kan passere de fire lyskryds uden at skulle standse – naturligvis forudsat at de følger hastighedsbegrænsningerne.

– Det giver en mere jævn trafik og er samtidig adfærdsregulerende, så hastigheden bliver sat ned, sagde Rikke Hougaard Sørensen.

Sæt hastigheden ned
Høj hastighed på vejene var netop en bekymring for flere. Farten på Stevnsvej og især sidevejene Hybenrosevej og Lendrumvej blev fremhævet af borgerne.

Bjarne Nielsen (V), som udover en plads i PTU også er trafikudvalgsformand, kunne i den forbindelse kun opfordre til, at man som bilist i området også skal huske at kigge indad og selv sætte farten ned.

Han lovede, at man på næste møde i Trafikudvalget ville drøfte problemerne med den høje fart på Lendrumvej igen.

De samlede udgifter til tunnel under Stevnsvej og signalreguleret kryds ved Hybenrosevej er af rådgiveren beregnet til 11,4 millioner kroner eksklusiv arealerhvervelse.

Oversigtstegninger samt Hougaard Trafiks samlede skitseprojekt findes som bilag til referatet fra Plan og Teknikudvalgets møde i september.
rmh

 

Skriv en kommentar