(Last Updated On: 28. september 2021)

Klimapartnerskaber mellem stat og kommuner skal fjerne snubletråde for grøn omstilling.

Hvis vi skal afbøde klima- og miljøkrisen, skal der arbejdes på alle niveauer. Dette har man indset i flere kommuner, og Stevns Kommune har som et af vores tiltag vedtaget en målsætning om 80 procent grønne indkøb inden 2025. Sammenlagt køber kommunerne ind for ca. 100 milliarder kroner årligt, og Stevns alene køber for flere hundrede millioner. Det vil altså virkelig batte noget at nå den målsætning på minimum 80 procent.

Kommunerne mangler dog det fornødne datagrundlag til at arbejde målrettet med at gøre indkøbspolitikken mere bæredygtig, og de færreste kommuner har kapacitet til at udvikle et brugbart datasæt til at fokusere indkøbene og blive knivskarpe på indkøbspolitikken.

Derfor er det virkelig en god nyhed, at Radikale Venstre forslår et klimapartnerskab mellem stat og kommuner, så vi kan spille hinanden gode. Det vil være en stor håndsrækning til Stevns og andre kommuner, der ønsker flere grønne indkøb, hvis det bliver en realitet.

Radikale foreslår helt konkret følgende:

– At der afsættes en pulje på 500 mio. kr. til at udvikle det fornødne datasæt for grønne indkøb.

– At kommunerne stilles mere frit i forhold til at stille flere grønne krav.

– At understøtte kommunernes mulighed for opstilling af elladestandere i områder, hvor markedskræfterne ikke sikrer det.

Dette kan give et godt afsæt for, at Stevns kan nå målet med minimum 80 procent grønne og bæredygtige indkøb uden selv at skulle opfinde den dybe tallerken. Samtidig er Stevns allerede med i DK-2020 sammen med 64 andre kommuner, hvor vi får sparring til at udvikle vores egene klimahandleplaner, så vi kan nå Parismålene.

Vi er altså allerede godt på vej, og med et bedre datasæt og mulighed for flere grønne krav kan vi sætte grøn turbo på.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
2. suppleant til Folketinget
Radikale Venstre Stevns

Skriv en kommentar