(Last Updated On: 29. april 2015)

Turistforeningens formand er overbevist om, at med en slagkraftig organisation som VisitSydsjæland-Møn i spidsen kan Klinten komme på turismeverdenskortet
Lars-Klausen
”Vi har en ”verdensklassefortælling”, der med en slagkraftig organisation i spidsen kan sætte destinationen på verdenskortet, og give den fælles destination et ordentligt løft både i antal gæster og i attraktive sammenhængende produkter”, sagde Lars Klausen, formand for Stevns Turistforening. (Foto: Charlotte Skøtt).

STEVNS: I sin formandsberetning på Turistforeningens generalforsamling kom formand Lars Klausen naturligt nok ind på fusionen på turistområdet og samarbejdet med VisitSydsjælland-Møn.
VisitSydsjælland-Møn er efter Turistforeningens opfattelse et perfekt match, som Lars Klausen udtrykte det.
”Det var bl.a. derfor vi i 2013 søgte fusionen med Faxe, der i vores strategi kun var første skridt i retning af et større samarbejde også omfattende i hvert fald Vordingborg-Møn. Nu kom initiativet fra kommunerne Næstved, Vordingborg og Faxe, men selvom vi måske gerne selv ville have været ”primus motor” på udviklingen kunne et flertal i bestyrelsen ikke andet støtte initiativet, da slutmålet om en stor attraktiv fælles destination på Sydøstsjælland 100 procent matchede vores egne ambitioner”.

Stevns bliver ikke overset
Det spørgsmål som optager mange stevnsboere, stillede og svarede Lars Klausen selv på:
”Men hvad nu? Bliver vi ikke overset i den nye store destination? Vil Møns Klint ikke overstråle Stevns Klint?
”Efter min overbevisning nej! Vi kan være rigtig stolte af Stevns Klint som UNESCO verdensarv”, påpegede Lars Klausen og opremsede en lang række af de turistattraktioner, som Stevns kan byde turisterne og som både Stevnsboere og Turistforeningen kan være og er stolte af.

Vi har verdensklassefortælling
Endnu et spørgsmål, som muligvis har optaget stevnsboerne kunne være om de tre andre kommuner i samarbejdet ikke siger det samme. Igen svarede Lars Klausen selv på spørgsmålet:
”Jo sikkert, men tilsammen har vi en ”verdensklassefortælling”, der med en slagkraftig organisation i spidsen kan sætte destinationen på verdenskortet, og give den fælles destination et ordentligt løft både i antal gæster og i attraktive sammenhængende produkter, der kan sikre, at gæsterne har rigelig med oplevelsesmuligheder til at dække to til tre ugers ferie, og ”vi vil så gerne have de bliver bare lidt længere”.

Markedsføres som ”De Danske Sydhavskyster”
Turistforeningens formand påpegede tillige, at under udarbejdelsen af strategien for VisitSydsjælland-Møn kunne det hurtigt konstateres, at der er mere der samler end skiller de fire kommuner i turistmæssig sammenhæng.
”Vi på Stevns – med vores verdensarv og øvrige herligheder, kan og bør gå ind i samarbejdet med stor selvtillid og fanen højt løftet”.
Lars Klausen er næstformand i bestyrelsen i VisitSydsjælland-Møn. Det nye turismeselskab er etableret af de fire kommuner, Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg. Formålet med det nye selskab er at udvikle og markedsføre kommunerne som en samlet turistdestination under brandet ”De Danske Sydhavskyster”.    cs

Skriv en kommentar