(Last Updated On: 25. oktober 2017)

Region Sjælland: Turismen skal styrkes.

Stevns borgmester: Hver en krone er godt givet ud.

Stevns: Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region Sjælland har mangel på samarbejde og et lavt kendskab til regionens attraktioner været en barriere for vækst og udvikling i regionens turismeerhverv.

Samtidig bliver den internationale konkurrence om turisternes opmærksomhed stadig mere intens. Men det skal ændres nu.

Det vil gavne erhvervslivet

På opfordring fra Regionen og kommunerne i Region Sjælland er erhvervet derfor gået sammen om at formulere en række anbefalinger til at samle regionens turismeaktører.

Det glæder borgmester Mogens Haugaard Nielsen:

– Vi skal have mere vækst i turismen på Sjælland, og det står meget klart at destinationsarbejdet i de fire kommuner Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, også har spillet en positiv rolle i, at Region Sjælland nu er opmærksom på at enhver krone til turisme er givet godt ud, siger han, og fortsætter:

– Som formand for Østersøpartnerskabet for kyst og natur turisme hilser vi også i særdeleshed udmeldingen fra Region Sjælland velkommen. Vi ser frem til at være med til udmønte de gode ideer flere besøgende i regionen og vækst i omsætning, overnatningspladser og hermed nye arbejdspladser, slutter Stevns borgmester.

Dansk-svensk samarbejde

Region Sjælland er en del af Greater Copenhagen-samarbejdet med Region Hovedstaden og Region Skåne i Sverige og de 79 kommuner i de tre regioner.

Samarbejdet skal gøre det nemmere at koordinere turismeindsatser, og tiltrække flere besøgende til området.

sky

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen

 

Skriv en kommentar