(Last Updated On: 16. juni 2020)

Klintebussen: Fra 29. juni og to måneder frem kan turister og andre interesserede igen komme på gratis tur langs Stevns Klint. Køreplanen bliver trimmet og afkortet til tre dobbeltture i pendulfart mellem Rødvig og Bøgeskov Havn.

Stevnsbussen genopstår mandag 29. juni under nyt navn: Klintebussen. (Arkivfoto)

Af Henrik Fisker

Stevns: Som en Fugl Føniks, der stiger op af asken, genopstår Stevnsbussen efter de seneste to somre at have ligget i dvale ramt af den kommunale sparekniv. Hvis alt falder på plads, stævner den gratis kommunale bus ud på tre daglige dobbeltture langs Stevns Klint fra mandag 29. juni og to måneder frem med sidste dag søndag 30. august.

Den overraskende beslutning blev truffet på et møde i AET-udvalget (Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme). Det var enigt udvalg, der sagde ja til at lade turistbussen genopstå i denne sommer.

Baggrunden for tiltaget er regeringens lempelser af kommunernes økonomi, hvor anlægsloftet er suspenderet i resten af 2020 i et forsøg på at skabe beskæftigelse i coronakrisen. Det giver Stevns Kommune lov til at bruge ekstra penge til anlæg fra kassen uden at risikere sanktioner fra regeringens side. Det har allerede fået kommunen til at forhøje anlægssummen for den kommende Stevnshal med 3,5 millioner kroner, og nu kommer så en bevilling til at køre turistbus for et væsentligt lavere beløb.

– Vi gør det, fordi der er brug for det. Rigtig mange turister tager nu til Stevns Klint, og vi er pressede på parkeringspladser. Samtidig har vi brug for en bedre mobilitet i sommerlandet, siger udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

Rent regnskabsmæssigt placeres udgiften til turistbus under Udvikling Stevns Klint, der på sit budget har modtaget en million kroner til udviklingstiltag i år.

Kun kørsel langs Klinten

Turistbussen nåede at eksistere i fire år fra 2014 til 2017, inden den blev sparet væk i en budgetforhandling. Dengang kørte den under navnet: Stevnsbussen og betjente den nordlige del af kommunen med én tur om formiddagen og fire ture i den sydlige del om eftermiddagen.

I den nye version er konceptet ændret. Bussen skifter navn til Klintebussen, da den kun skal betjene ruten langs Stevns Klint. Her skal den til gengæld køre i pendulfart mellem Rødvig og Bøgeskov Havn, der ifølge Mikkel Lundemann Rasmussen var den mest efterspurgte del af ruten, da bussen kørte sidst. Det er med andre ord slut med at betjene Hårlev, Strøby Egede og Vallø Slot på turen.

– Tilbagemeldingerne gik på, at bussen skal have fast køreplan med de samme stop på ud- og hjemturen. Det dur f.eks. ikke, at turisterne kunne stå på bussen på Store Heddinge Station om formiddagen, men ikke komme tilbage samme sted om eftermiddagen, siger han.

Det er nu endt med et udkast til en køreplan, hvor bussen stævner ud fra Rødvig Station kl. 10.10 med stop ved Boesdal Kalkbrud, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Traktørstedet Højeruplund, Stevns Fyrcenter, Store Heddinge Station, Mandehoved og Holtug By for at ende ved Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov kl. 11.24. Turen tilbage går ad samme rute kl. 11.40 med ankomst til Rødvig Station kl. 12.54. Afgang- og ankomsttider i Rødvig tilpasset Østbanens togtider.

Herefter gennemføres samme tur med afgang fra Rødvig kl.13.10 og 16.10. Tiderne er afhængige af, om den entreprenør, der skal køre turen, kan sige god for dem.

Ikke til Holtug Kridtbrud

En af overvejelserne i planlægningen har været, om turen skulle gå via en anden af perlerne langs den stevnske kystlinje, nemlig Holtug Kridtbrud.

– Det ville vi gerne, men det faldt på, at bussen ikke kan vende på parkeringspladsen derude, hvor der ofte er fyldt op med biler, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Han var selv for et par år siden fremme med et forslag om en privat drevet turistbus, hvor passagererne skulle betale for at køre med. Men uanset, om det ville være rentabelt for entreprenøren, kan det ikke lade sig gøre, erkender han nu.

– Vi har en kontrakt med Movia, der har eneret på at køre rutebusser i Stevns Kommune. Så må vi ikke give tilladelse til en privat vognmand til at kræve betaling for turen. Derimod må vi gerne selv stå for driften, så længe den er gratis, siger han.

Forvaltningen blev af AET-udvalget bemyndiget til at vælge det bedste tilbud blandt tre vognmænd, der er indbudt til at give tilbud på opgaven. Resultatet af den lukkede licitation ventes offentliggjort i nær fremtid.

Skriv en kommentar