(Last Updated On: 16. december 2019)

Godt: Kulturattraktioner
Skidt: Strande og handel

Højerup kirkeruin, som her troner på toppen af klinten, er den seværdighed, der scorer højst hos turisterne. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Branding: Der er cirka et halvt år til sommerturisterne igen indtager Stevns, og hvis man ønsker at forberede dette indtog, er Stevns Kommunes spritnye undersøgelse om gæstetilfredshed et godt redskab.

Lyst til at anbefale

Formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), fremlagde i sidste uge en brugerundersøgelse, som er foretaget af Dansk Kyst- og naturturisme i månederne juli-august i 2019, og hvor 301 danske og udenlandske turister er blevet interviewet.

Det overordnede indtryk er, at Stevns scorer ganske højt på „anbefalingsvilligheden”, hvor såkaldte meget tilfredse besøgende får prædikatet ’ambassadører’. Her vælger hele 66 pct. både at ville vende tilbage og anbefale Stevns til andre, hvor landsgennemsnittet ligger på 62 pct.

– At så mange gæster er så tilfredse med Stevns, at de vil anbefale os til andre, anser jeg for et væsentligt kvalitetsstempel, siger Mikkel Lundemann som en kommentar til undersøgelsen, som han håber vil blive gentaget næste år.

Overnatninger og børn

2018 var et helt specielt år med godt sommervejr, men sammenligner man 2019 med 2017, så er antallet af overnatninger steget.

Størsteparten af de besøgende er endagsturister, men af de som overnatter på Stevns viser tilfredshedsmålingen 4,6 ud af 5 mulige, hvilket er samme score som landsgennemsnittet. 43 pct af de adspurgte har haft mellem en-tre overnatninger, og 11 pct., har haft over otte dages ophold.

Der er flere besøgende uden børn end med, og af de 39 pct. som havde børn med, var det for 60 pct.’s vedkommende børn i alderen 7-12 år.
– Undersøgelsen viser, at børnevenligheden er 4,6, så det er tilfredsstillende, og når Besøgscentret kommer, så stiger tallet nok, siger Mikkel Lundemann.

Top fem på Stevns

De seværdigheder, som scorer højst blandt turisterne er Højerup gamle kirke, Rødvig Havn, Koldkrigsmuseet, Trampestien og cykelruten København-Berlin.

Kun 10 pct. af de interviewede angav Stevns Klints status som Unesco Verdensarv som årsag til besøget. For 58 pct.’s vedkommende havde dette slet ingen betydning.

Op mod 75 pct. var ’meget tilfredse’ med de kulturattraktioner, f.eks. museer, historiske seværdigheder og forskellige kulturevents, som de havde oplevet. Her er scoren 4,8 i modsætning til landsgennemsnittet på 4,5.

– Det er positivt, også at tilgængeligheden vurderes høj, selv om der kan være langt på Stevns mellen de forskellige seværdigheder, siger Mikkel Lundemann, der også fremhæver, at naturen og atmosfæren af venlighed værdsættes af turisterne, hvorfor „vi ikke skal tale os selv ned”, som han udtrykker det.

Øv til strande og vejret

De mindre gode oplevelser for de adspurgte turister er strandene og detailhandelen på Stevns.

Her er over 13 pct. utilfredse med badeforhold og aktivitetsmuligheder ved strandene, og udvalget af butikker og shopping er nede på en score på 3,5 i modsætning til landsgennemsnittet på over 4. Hele 37 pct er utilfredse med udvalget af forretninger.

Som et kuriosum var 28 pct. utilfredse med vejret, men selv om salig Storm P sagde : „Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”, så afskrækker det ikke Mikkel Lundemann.

– Vi kan faktisk gøre noget, f.eks. sætte halvtage op ved de udendørs spisesteder, læskure ved Trampestien, og så vil Besøgscentret også kunne afhjælpe på det, smiler han.

Mange kommer tilbage

Og hvis man skal tro den konservative udvalgsformand, så er undersøgelsen også et stort smil værd.

De såkaldte ’ambassadører’ fremhæver naturen, parkeringsmulighederne, områdets vedligeholdelse, befolkningens venlighed, og så er der stor tilfredshed med overnatningssteder og spisesteder samt service fra personalet.

Knapt halvdelen, 44 pct, har hørt om Stevns fra familie og venner, 30 pct. kendte stedet i forvejen, og 32 pct. fandt vej via nettet, og så har 47 pct. gæstet Stevns før.

– Undersøgelsen er absolut positiv, men vi skal ikke hvile på laurbærene, men bruges den aktivt, lyder det fra Mikkel Lundemann, som oplyser, at undersøgelsen drøftes i det politiske udvalg, sendes til turismeaktørerne på Stevns, som tæller museer, erhvervsrådet m.fl., og så vil man allerede fra januar 2020 tage fat på de indirekte anbefalinger, som ligger i besvarelsen af årsagen til turisternes besøg, hvor attraktioner og atmosfære tæller højst.

sky

„Det glæder mig rigtig meget, at lokalbefolkningen tager så godt imod turisterne, for det betyder alt andet lige meget for oplevelsen, at blive mødt af et venligt og imødekommende menneske, som brænder for at dele ud af Stevns”, siger Mikkel Lundemann (K) om turismeundersøgelsen

Turismeundersøgelse

Gæstetilfredshed Sommer 2019 – Stevns

 

  • Rapporten er lavet for Stevns Kommune af Dansk Kyst og Naturturisme.
  • Den bygger på 301 gennemførte interviews med danske og udenlandske gæster i juli og august 2019.
  • Størstedelen af turisterne kom fra Danmark (61 pct.), derefter 18 pct. fra Tyskland, 7 pct. fra Sverige, 4 pct. fra Holland, tre pct. fra Norge, 1 pct. fra Storbritannien og 6 pct. fra andre lande.
  • Daggæster udgjorde 62 pct., og 38 var overnattende turister.

 

Kilde: Stevns Kommune og Wilke.dk

 

Skriv en kommentar