(Last Updated On: 3. maj 2022)

– turisterne strømmer til

Claus Høgenhaug kunne fremlægge en meget optimistisk beretning efter en corona-nedlukning, som faktisk kun har genereret flere turister til Stevns. Og forventningen til fremtiden er, at der kommer endnu flere turister og overnattende gæster på Stevns. (Foto: Erik Nielsen)

Af Erik Nielsen

Strøby Ladeplads: Når det går godt for turistbranchen, så skæpper det også i kassen hos Stevns Turistforening, som de senere år har fået en sundere og sundere økonomi.

– 2021 har generelt været et godt år med omkring 172.000 overnatninger på Stevns, der er en fremgang på hele 15 procent i forhold til 2020 og 5 procent i forhold til rekordåret 2019, som var et fantastisk turistår. Og vores forventninger til 2022 er en fortsat stigning.

Sådan lød ordene fra Claus Høgenhaug, der er formand for Stevns Turistforening, da foreningen holdt sin ordinære generalforsamling tirsdag aften i sidste uge på restaurant Udsigten ved Strøby Ladeplads.

Ejerskab af bureau

De mange turister benytter sig over en bred kam af de stevnske overnatningssteder, som også for en stor del er sommerhuse, der lejes ud.

I den sammenhæng ejer den lokale turistforening 26 procent af Feriepartner Møn-Stevns, som er et udlejningsbureau, der administrerer udlejning af private sommerhuse både på Stevns og Møn. Og dette ejerskab skæpper godt i kassen, når turisterne strømmer til.

Således kunne formanden berette, at udlejningen af sommerhuse gennem Feriepartner Stevns-Møn i 2021 gav foreningen en indtægt på 400.000 kroner.

Drypper på degnen

Når det regner på præsten, drypper det på degnen, som et gammelt ordsprog siger.

Med det store overskud i 2021 og en samlet egenkapital på cirka 1,7 millioner kroner, kunne foreningen fordele hele 125.850 kroner i støttemidler til lokale turistfremmende projekter i 2021 mod 47.165 kroner i 2020. Og der er også allerede delt flere midler ud i 2022. Det vil blive markeret ved en udlodnings-højtidelighed i løbet af juni måned.

– Det ser rigtig godt ud. Forventningen er, at der kommer flere turister fremadrettet, og vi kan også begynde at se en tendens til, at turisterne ikke blot kommer i sommer, men at der også er begyndt at komme flere gæster uden for sæsonen, så vi ligesom får spredt turisttilgangen ud. Der er en tendens til det man kan kalde helårsturisme, forklarede Claus Høgenhaug, og henviste til at den tendens kun vil bliver forstærket i forbindelse med, at det nye besøgscenter åbner i uge 41 op til efterårsferien.

Stier på dagsordenen

Når der kommer flere turister, skal der også være tilbud, der matcher tilstrømningen. Derfor arbejder bestyrelsen i Stevns Turistforening ihærdigt på at gøde jorden for at få nogle mere sammenhængende stisystemer for vandreturisterne.

Johs Chr. Johansen supplerede derfor Claus Høgenhaugs formandsberetning med oplysninger om dette arbejde, hvor man har kig på mere sammenhæng i stierne gennem Strøby Egede, så de kommer til at hænge sammen med stierne langs med kysten og gennem Magleby Skov og Gjorslev Bøgeskov og videre ned til trampestien ved Bøgeskov Havn, som har et forløb helt ned til Rødvig.

– Det giver godt mening, at få nogle stiforløb, som hænger sammen, og hvor vandrerne både bliver ledet forbi spisesteder og seværdigheder. Det er sådan noget, som tiltrækker folk og som kan give meromsætning hos de lokale turistaktører, sagde Johs Chr. Johansen, der ser positivt på udviklingen af stisystemerne gennem Strøby Egede, Strøby Ladeplads og Vejs Ende.

Den anden side af åen

Til gengæld var han mere pessimistisk med hensyn til en hurtig udvikling af stisystemerne på »den anden side af åen«, som det blev formuleret.

Johs Chr. Johansen har for mindre en 14 dage siden haft kontakt til Vallø Stift i den sammenhæng, og de er kun interesseret i at få organiserede stiforløb gennem deres områder mod betaling, lød det klare budskab.

– Skal vi give op af den grund. Nej, det skal vi ikke, vi må finde på alternativer, så vi sikrer mere sammenhængende stiforløb, som vil være til glæde for alle, sagde Johs Chr. Johansen, hvilket han blev bakket op i af formand Claus Høgehaug, som på den måde afsluttede sin formandsberetning samtidig med, at han pegede på, at hvor man gennem corona-tiden har været begunstiget af rigtig mange danske turister, så er de udenlandske turister nu også begyndt at vende tilbage.

Skriv en kommentar