(Last Updated On: 13. oktober 2021)

Vil lave en vandresti rundt om hele Stevns

Af: Klaus Slavensky

Gæstebud: Hvorfor er man turist? Nok fordi man vil opleve noget nyt, og det kan man på Stevns, men også andre steder i Danmark, og i verden.

Derfor kæmper Stevns Turistforening med andre turistfora om at tiltrække danske og udenlandske turister til halvøens seværdigheder.

Det er en stor opgave, og når Stevns Turistforening holder generalforsamling, er dette opdrag i fokus.

Pyramiden skal inddrages

Turistforeningen, som har rødder tilbage til 1926, holdt sit årlige træf den 7. oktober, og startede sin generalforsamling med to inspirerende oplæg om nye tiltag, som havde synergieffekten i fokus i forhold til de eksisterende turisttilbud på Stevns.

Først gav den nytiltrådte direktør for Besøgscenter Stevns Klint, Steen Bonke Sørensen, en kalejdoskopisk tur gennem Verdensarv Stevns’ baggrund, nutid og fremtid, og løftede noget af tæppet for hvad vi alle får at se i sommeren 2022.

– Hele projektet med Besøgscentret handler om mennesker, men det skal også tænkes som en forretning, og vi er i gang med planlægningen, med forretningsplanen, fastslog Steen Bonke Sørensen og uddybede:

– Vi skal bygge en udstilling, en fortælling om Stevns Klint, og vi har fået defineret historien, digitale film og spil er under produktion, og vi har sikret os et fysisk stykke af klinten, med fiskeler, som bliver en del af den 600 m2 store udstilling. Der er mange detaljer, og jeg kan garantere, at det hele bliver færdig til tiden, og til budgettet, lød det fra Steen Bonke Sørensen.

Direktør Steen Bonke Sørensen (tv) , Besøgscenter Stevns Klint og Gjorslevs godsforvalter Carsten L. Jakobsen, fortalte om nye projekter ved Stevns Turistforenings generalforsamling. (Foto: Klaus Slavensky)

Han oplyste, at der kommer tag på bygningen i december i år, og at der åbnes med en fest i sommeren 2022, og lovede at der ville blive offentliggjort en åbningsdato senest i december i år.

– Men vi stopper ikke der. Vi har allerede lavet en fondsansøgning til renovering af Pyramiden og laden, så der er masser at se til. Der bliver 180 p-pladser, og besøgstallet er estimeret til 50.000 per år, og vi skal tiltrække besøgende, som de mange andre turistaktører kan få glæde af, restauranter, overnatningssteder, seværdigheder og mange flere. Besøgscentret skal give mest mulig værdi for hele Stevns, og vores butik og café vil være lokalt forankret, ligesom vi håber, at de forskellige personer og virksomheder, som i dag formidler Stevns Klint vil samarbejde, sagde Steen Bonke Sørensen, som også ville fremme Boesdals 15 hektar store område, som en legeplads for sport, kunst og kultur, hvor to koncertarrangementer allerede er planlagt i 2022, og så vil lokale stevnsboerne få mulighed for et årskort til Besøgscentret.

Gjorslev som ”multihus”

Den anden innovative taler var den nystartede godsforvalter Carsten L. Jakobsen fra Gjorslev Gods, som havde fået i opdrag, at åbne det over 500 år gamle slot op for offentligheden.

– Vi dyrker i dag landbrug, skovbrug, mælkeproduktion, planteavl og har jagt og boligudlejning, men nu skal vi også arbejde med oplevelsesøkonomi, sagde Carsten L. Jakobsen, som understregede, at der ikke var tale om at Gjorslev blev forvandlet til et tivoli, men ville satse på bl.a. kulturarrangementer.

– Visionen er, at skabe en virksomhed som også er en attraktiv arbejdsplads for vores nuværende 17 medarbejdere, hvor bl.a. Folketingets klimaaftale betyder udvikling af landbruget i retning af mere biodiversitet. Vores kulturarrangementer skal udover at give stevnsboerne og turister gode oplevelser, også bidrage til økonomien, så vi kan vedligeholde de gamle historiske bygninger. Vi har allerede åbnet op for ”Herregårdenes Dag”, for idrætsdage, teaterforestillinger og koncerter, hvor stykket om Kai Normann Andersen var så stor en succes, at vi genopfører det i 2022, fortalte godsforvalteren og fortsatte:

– Vi har fået ny hjemmeside, formidler via Facebook, og vil arbejde med lokale varer og gårdbutikker, en café, og med udlejning af lokaler til events, som kan være vinsmagning, påske, pinse og julearrangementer, kort sagt, vil vi satse på at lave et ”multihus”, men i respekt for stedets ånd, værdier og historie, lød det fra Carsten L. Jakobsen.

Appel til politikere og ny sti til Stevns

Begge oplæg afstedkom flere spørgsmål, og efter en kort pause var det tid for turistforeningens generalforsamling, hvor formanden Claus Høgenhaug aflagde beretning for et udfordrende coronaår, som dog havde haft den fordel, at sommerhusudlejningen var gået så godt, at turistforeningens ”oplevelsespulje”, der bygger på overskud fra ferieudlejning, havde kunnet støtte flere projekter end normalt.

Formanden for Stevns Turistforening: Claus Høgenhaug kom i sin beretning på turistforeningens generalforsamling med både et opsigtvækkende forslag om etablering af en vandresti om hele Stevns og en appel til politikerne om aktiv at modarbejde en truende miljøforurening. (Foto: Klaus Slavensky)

– Det har ikke kun været corona, som var udfordringen for os, 80 pct. af de virksomheder jeg har talt med, melder om mangel på arbejdskraft. Men der er også sket mange positive ting som f.eks. etableringen af Stevns Folklore Museum, udvidelse af Rødvig Kro og Badehotel, Feriebyen og Horisonten STU’s hotel i Store Heddinge. Og så har vi øget antallet af landcykler, som har medført en stigning på 25 pct., sagde turistformanden og fortsatte med en helt ny idé:

– Bestyrelsen vil arbejde for en Stevns Sti, som går rundt om hele kommunen, fra Sjællandsleden ved Vemmetofte Strand via Rødvig, Trampestien til Bøgeskov Havn og videre ad Gjorslevstien til Strøby Ladeplads og til Køge, og tilbage via Vallø og Hårlev. Det vil betyde nye B&B, spisesteder og meget andet. Vi nedsætter nu en arbejdsgruppe og måske kan vi samarbejde med Stevns Kommune, lød opfordringen fra Claus Høgenhaug.

Han havde også en anden appel til kommunen og politikerne, og den satte spotlight på en mulig ”miljøskandale”, når det københavnske byggeprojekt Lynetteholm vil dumpe forurenet jordaffald i Øresund.

– Der er stor risiko for forurening af vores fine strande på Stevns, og det er ødelæggende for vores vandmiljø. Lad det ikke ske, lød opråbet til politikerne, som blev efterfulgt af en løsningsmodel fra firmaer, som kan rense sådant slam, så det ikke ødelægger turismen og dermed økonomien for mange stevnske virksomheder.

VM-skakmester til Stevns?

Beretningen blev godkendt, ligesom regnskab og budget, og da Roula Albitar, fra virksomheden Bella, trådte ud af bestyrelsen, blev Carsten L. Jakobsen enstemmigt valgt i stedet.

Den nye bestyrelse består således af Claus Høgenhaug, Jens Carl Jørgensen, Carsten. L. Jakobsen, Kathrine Hendriksen, Dan Christensen og med suppleanterne Karl Peter Andersen og Johs Chr. Johansen.

Under eventuelt takkede Gert Nielsen for bidraget til Køge-Stevns-Faxe Skakklubs arrangement på Gjorslev Slot, hvor 68 spillere deltog, og han håbede på at kunne gentage succesen i 2022 med ingen ringere end den norske verdensmester, Magnus Carlsen, som særlig gæst.

Skriv en kommentar