(Last Updated On: 28. marts 2017)

En evaluering af sidste års sæson viser, at der i gennemsnit har været to besøgende i timen på turistkontoret i Rødvig. Da byen desuden har fået tre nye turistinformationer, er det i år blevet besluttet ikke at genåbne det lille røde hus på Rødvig Havn

Kathrine Hendriksen foran turistkontoret – der ikke genåbner som turistkontor i år. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Fra 2015 indgik Stevns kommune et tværkommunalt turismesamarbejde med Fakse, Vordingborg og Næstved, kaldet VisitSydsjællandMøn (VISM).

I sommeren 2016 var der fra VISM bevilliget økonomi til en åbning af turistkontoret i to og en halv måned.

En evaluering viser, at der fordelt på hele åbningstiden har været cirka to besøgende i timen.

– Hver ekspedition har kostet lidt mere end 100 kroner. Hvis vi antager, at cirka halvdelen af de henvendelser, der har været, har været havnefogedrelaterede, så har hver rigtig turistekspedition kostet mere end 200 kroner af offentlige midler, oplyser formanden for Stevns Turistforening, Kathrine Hendriksen.

Frivilligt samarbejde

Formanden for turistforeningen oplyser, at VISM i 2016 udviklede en ny model for decentral drift af turistinformationer, hvor udgangspunktet er, at turistinformationerne skal drives derfra, hvor turisterne er – af turistaktører, som frivilligt og uden økonomisk vinding indgår i samarbejdet om at servicere turisterne.

VISM uddanner medarbejderne på de nye turistinformationer, sørger for ugentlige opdateringer af aktiviteter i området og distribuerer brochurer med mere.

Samtidig har VISM stort fokus på udvikling af digitale løsninger, som giver turisterne mulighed for at søge relevant information.

Fra utidssvarende til velfungerende

I Rødvig blev der i 2016 etableret tre nye turistinformationer på Klinten Hotel og Konference, på Rødvig Kro & Badehotel og i Rødvig Ferieby. Tre andre steder på Stevns er der ligeledes åbnet turistinformationer.

– Udviklingen er altså gået fra, at vi havde en offentligt finansieret, meget dyr, utidssvarende og kun lidt besøgt turistinformation til, at vi til sæsonen 2017 har tre aktørfinansierede, velfungerende turistinformationer i Rødvig, siger Kathrine Hendriksen.

For turisternes skyld

På baggrund af evalueringen, er det besluttet, at Stevns Turistforening til sæsonen 2017 ikke vil åbne turistinformation i det lille røde hus på Rødvig Havn – og heller ikke vil anbefale, at der bliver åbnet andre bemandede turistinformationer i kommunen finansieret af offentlige midler.

– Vi er opmærksomme på, at det er et borgerønske i Rødvig, men turistinformationerne er til for turisterne, ikke borgerne, siger Kathrine Hendriksen, der glæder sig over den positive udvikling indenfor turistinformation og service, der rent faktisk har fundet sted i Rødvig.

– På vores generalforsamling den 4. april vil vi berette om de gode turismeprojekter, der bliver arbejdet på lokalt i vores forening og af vores nye turismekonsulent, samt om al den nye udvikling, der sker i VISM. Og så vil vi også løfte sløret for vores planer med vores lille røde hus – og dem kan I godt glæde jer til at høre om, slutter turistforeningsformanden.
rmh

 

Turismemidler:

  • Før 2015 havde Stevns Turistforening en kontraktlig forpligtelse med Stevns kommune om drift af turistkontoret på Rødvig Havn. Foreningen fik dengang en sum penge, der lønnede en turistchef samt et par medarbejdere.
  • Fra 2015 indgik Stevns kommune et tværkommunalt turismesamarbejde med Fakse, Vordingborg og Næstved, kaldet VISM. De kommunale midler går nu til VISM – og ej til Stevns Turistforening.

 

Skriv en kommentar